Lokalna samouprava

Vizija prvog sunčanog grada u našoj zemlji

U tekstu pod nazivom „Vizija prvog sunčanog grada u našoj zemlji“ Energetski portal  predstavio je grad Pirot kao primer dobre prakse po pitanju ekologije i očuvanja životne sredine. Instaliranje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha,  primarna selekcija otpada, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje energetske efikasnosti primeri su koji na praktičan način potvrđuju da aktuelna loklana vlast brine o svojim građanima i uslovima u kojima oni žive.

Pirot je među prvim gradovima u Srbiji započeo projekat primarne selekcije otpada. Pirotski okrug je jedan od četiri u Srbiji koji je uključen u projekat kroz koji se u okviru programa IPA 2017 finasira nabavka kanti, kontejnera i auto smećara. Prema rečima gradonačelnika Pirota mr Vladana Vasića projekat je u završnoj fazi i iz domaćinstava se već prikuplja primarno separisani otpad. Na regionalnoj deponiji izgrađena je hala opremljena linijom za sekundarnu separaciju otpada.

Govoreći o kvalitetu vazduha u gradu gradonačelnik navodi da je ulaganjem značajnih sredstava u izgradnju nove energane koja više ne koristi mazut kao energent već komprimovani gas i gašenjem kotlarnica u stambenim blokovima, kvalitet vazduha poboljšan. Prekoračenja se beleže u zimskim mesecima jer veliki broj domaćinstava još uvek koristi drva i ugalj kao glavni ogrevni materijal. U saradnji sa Ministarstvom energetike i zaštite životne sredine sprovode se konkursi za nabavku peći na biomasu za individualna domaćinstva. Kotlovi na biomasu postavljeni su i u četiri škole i jednom vrtiću koji nisu bili priključeni na sistem daljinskog grejanja a ugašena je kotlarnica na ugalj u centru grada u Srednjoj stručnoj školi.

U cilju očuvanja životne sredine, gradonačelnik Pirota istakao  je  da zahvaljujući svojim prirodnim karkteristikama grad ima veliki potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora – solarne energije i biomase i podsetio da su u toku konkursi koji upravo imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti . „Naša vizija je da se u dogledno vreme razviju maksimalni kapaciteti za korišćenje solarne energije na održiv način i da grad Pirot ponese epitet prvog sunčanog  grada unašoj zemlji“ – rekao je gradonačelnik Pirota mr Vladan Vasić.

Grad Pirot je među prvim lokalnim samoupravama formirao sopstveni Budžetski fond za energetsku efikasnost u cilju sufinansiranja mera energetske efikasnosti čiji bi korisnici bili građani odnosno fizička lica.

Grad Pirot je među prvim lokalnim samoupravama formirao sopstveni Budžetski fond za energetsku efikasnost u cilju sufinansiranja mera energetske efikasnosti čiji bi korisnici bili građani odnosno fizička lica.

U saradnji sa Energetskom zadrugom Elektropionir iz Beograda, Grad  Pirot je sproveo prv crowdfunding projekat u Srbiji u oblasti solarne energije pod azivom Solarna Stara. Instalirane su dve solarne elektrane snage po 5 kW na krovovima objekata u vlasništvu Grada  koji se nalaze u selima Temska i Dojkinci. Ostvareni prihod biće doniran lokalnoj zajednici.

Gradonačelnik Pirota istakao je i značaj izgradnje postrojenja  za prečišćavanje otpadnih voda  čime će se znatno poboljšati kvalitet vode u Nišavi. Do sada je uloženo 3,3 miliona evra u izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda   i rekonstrukciju vodovodne mreže, a u maju je opredeljeno još 16,2 miliona evra za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju  proširenje kanalizacione mreže u Pirotu.  „Sva otpadna voda će se nakon izgradnje postrojenja prečišćavati i potom ispuštati u Nišavu . Na taj način će se znatno poboljšati kvalitet vodotoka reke Nišave , kao  biljnog i životinjskog sveta u reci, s obzirom na činjenicu da se sada prikupljene otpadne vode ispuštaju u reku bez tretmana“ rekao je gradonačelnik Vasić.

Briga o ekologiji i životnoj sredini ogleda se i u sadnji drveća, grad je bogatiji za 200 lipa čiju je sadnju finansiralo resorno ministarstvo sa 1,2 miliona dinara. U sličnim akcijama u poslednjih nekoliko godina posađeno je oko 6000 razliitih stabala u gradu i okolini.

U tekstu koji je o Pirotu objavljen na Energetskom portalu  istaknut je značaj očuvanja životne sredine za biljni i životinjski svet  pa je tako pored Stare planine i sama priroda u neposrednoj blizini grada primamljva životinjskim vrstama i pticama za njihovo stanište.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker