Lokalna samouprava

“Vizija 0” je dugoročni cilj usmeren ka iskorenjivanju smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama

U toku je Javna rasprava o nacrtu Strategije o bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period od 2023. do 2027. godine sa akcionim planom. Javna rasprava o nacrtu Strategije sprovodiće se do 5. novembra i u toku trajanja javne rasprave zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost  mogu dostaviti svoje primedbe, predloge ili sugestije. saobraćajna nezgoda

U oblasti bezbednosti saobraćaja, Strategija predstavlja krovni dokument, odnosno opšti plan za postizanje prethodno definisanih, jasnih, ostvarljivih ciljeva. Ona se zasniva na objektivnim podacima koji su proizašli iz detaljne analize postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja. U novoj Strategiji dat je pregled postojećeg stanja i identifikovani najznačajniji problemi, definisano je željeno stanje i prioritetni ciljevi koje treba ostvariti i date su određene smernice za dostizanje ciljeva, odnosno željenog stanja, kaže Slobodan Rančić, stručni saradnik za saobraćaj GU Pirot.

U ponedeljak, 6. novembra, sa početkom u 12 sati u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot održaće se otvoreni sastanak sa zatnteresovanim građanima na kome će se prezentovati nacrt Strategije sa akcionim planom.

Grad Pirot je još 2017. godine doneo prvu Strategiju bezbednosti saobraćaja. Kako je period važenja istekao, a u međuvremenu je doneta i nova Nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja Republike Srbije, grad Pirot je pristupio izradi nove lokalne Strategije.

Na teritoriji našeg grada u periodu od 2018. do 2022. godine ukupno je nastradalo 425 lica, od kojih je smrtno stradalo 16 lica. Generalno, na osnovu analize može se zaključiti da prosečno u saobraćaju na teritoriji grada Pirota stradaju troje lica godišnje. Najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju su biciklisti, pešaci i mlada lica starosti 15 do 30 godina. Najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava se u naselju, dok su najteže posledice na deonicama puteva van naselja. Pri tome, najzastupljeniji uticajni faktori u saobraćajnim nezgodama sa nastradalim licima su neprilagođena brzina uslovima saobraćaja i stanju puta, neustupanje prvenstva prolaza i nebezbedno odstojanje ili rastojanje između vozila, što sve pripada grupi uticajnih faktora:   „preduzimanje nepromišljenih radnji od strane vozača i pogrešno izvođenje radnji u saobraćaju od strane vozača“- kaže Rančić.

Svi ovi statistički podaci predstavljaju jasan signal za Grad da strateškim delovanjem dugoročno utiče na smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda. Nova Strategija bezbednosti saobraćaja obuhvata period od 2023. do 2027. godine i ima novu ambiciju koja vodi Grad Pirot ka „Viziji 0“. Vizija 0 je dugoročni cilj usmeren ka iskorenjivanju smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama.

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker