Lokalna samouprava

Višak u budžetu iz prošle godine preusmerava se u nove investicije

Danas je odžana sednica Gradskog veća sa veoma obimnim dnevnim redom i vrlo značajnim temama iz života grada. Pored Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2021. godinu, što je izazvalo i najveće interesovanje, većnici su raspravljali i o drugim važnim temama kao što su Plan kapitalnih investicija, Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, Ugovor o javno privatnom partnerstvu – koncesija za obavljanje gradskog i prigradskog saobraćaja, Odluka o javnim parkiralištima, Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem ustanova kulture, plan odbrane od poplava, održavanje nekategorisanih puteva i tako dalje. Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, kaže da i ove godine ima višak para koje treba rasporediti, prema Završnom računu za budžet iz 2020. godine oko 450 miliona dinara.

“Ove godine višak sredstava je veći nego što smo i mi očekivali. Negde oko šesdesetak miliona dinara prenešenih obaveza zbog budžetskih korisnika koji treba da izmire obaveze iz prethodne godine, imamo nemenska prenešena sredstva, na primer 32 miliona smo dobili od Ministarstva za zaštitu životne sredine koje ćemo nameniti za završetak postrojenja za sekundarnu separaciju otpada. Pored toga iz tekuće rezerve smo dobili 60 miliona dinara, a to ćemo namenti za sanaciju klizišta prema Toplom Dolu i završetak Trga pirotskih ratnika.Ima dosta projekta koje su započeti, a radiće se i ove godine-kao što je dvorište u Senjaku, Ulice Predraga Boškovića i tako dalje. Ali ima i dosta sredstava za nove investicije. Tu smo dodali sredstva za nekategorisane puteve, za održavanje puteva smo povećali, izdvojili smo vrlo značajna sredstva od oko 80 miliona dinara za eksproprijaciju zemljišta da bi stvorili uslove za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Zatim opredelili smo novac za uređenje parking prostora iza zgrade Okruga, u Ulici Save Kovačevića, kod Solitera i na prostoru kod Tvrđave Kale. Znamo da je parkiranje u gradu problem, mnogo je automobila, i želimo da to bolje uredimo u narednom periodu”.

sednica gradskog veća u pirotu rebalans budžeta

Plan kapitalnih investicija: Stiglo 116 predloga građana, najviše glasova za novi saobraćajni poligon!

Plan kapitalnih investicija za pedstojeći četvorogodišnji period je jedan od strateški važnih dokumenata grada Pirota. Sadrži 123 projekta ustanova i javnih preduzeća i 116 predloga, ili ideja građana. Gradonačelnik Vasić kaže da je proces izrade Plana kapitalnih investicija dobro vođen i svi su mogli da daju svoje predloge.

foto Grad Pirot

“Mi smo to rangirali, svaki član komisije je izabrao petnaest prioritetnih. Predloge smo kategorizovali tako što smo gledali da li su rešeni imovinsko pravni odnosi, da li je nešto na nivou ideje, ili postoji projektna dokumantacija, da li je izdata građevinska dozvola, jer je to sve veoma važno s obzirom da od ideje do faze realizacije ima još mnogo koraka. Ono što je meni veoma drago je, kada samo pogledao prioritetne predloge, to što smo neke od njih ili uvrstili u budžet ili pravimo projektnu dokumentaciju ili je na listi čekanja Kancelarije za javna ulaganja ili se već realizuju. Na primer zgrada Hitne pomoći za koju imamo građevinsku dozvolu, za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda smo uveliko u razgovorima sa KfW-om o realizaciji tog projekta, kao što je zgrada Doma Vojske i tako dalje. Dakle, mnogi projekti koji su predloženi i na visokom su mestu prioriteta u planu su da se realizuju u naredne četiri godine. Plan kapitalnih investicija nije spisak lepih želja, to je neka vrsta popisa projekata koji su Pirotu potrebni i vodilja razvoja grada u narednom periodu i šta da mi i kroz budžet za 2022. i 2023. godinu uvrstimo da se gradi-kazao je gradonačelnik Vasić nakon današnje sednice Gradskog veća.

foto Grad Pirot

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de