Lokalna samouprava

Veliko interesovanje vlasnika porodičnih kuća za sufinansiranje mera energetske efikasnosti

U cilju podizanja nivoa uštede energije pokrenut je postupak sufinansiranja mera energetske efikasnosti prema kojim bi krajnji korisnici bili vlasnici porodičnih kuća, odnosno fizička lica. Aktivnosti se realizuju na nivou resornog ministarstva i lokalnih samouprava. Očekuje se da Ministarstvo za energetiku donese set novih zakona i izmena postojećih. Pored ostalog, to podrazumeva i formiranje Uprave za energetsku efikasnost kako bi se krenulo sa konkretnim aktivnostima kaže, energetski menadžer grada Pirota, Bojan Ivković. Grad Pirot je blagovremeno, i po ovom pitanju, krenuo sa aktivnostima. Ivković kaže da je Pirot 2017. godine formirao Budžetski fond za energetsku efikasnost koji je pokazao dobre rezultate za ove četiri godine.  

“Pošto već imamo Budžetski fond, u razgovorima sa predstavnicima resornog ministarstva, i u okviru Programa RELOF 2, predloženo je rešenje da se za grad Pirot te aktivnosti realizuju kroz Budžetski fond za energetsku efikasnost. Mi u ovom trenutku sprovodimo pripremne aktivnosti koje su vezane za Budžetski fond, tako da na sednici Gradskog veća, u sredu 21. aprila, očekujemo usvajanje Programa rada Budžetskog fonda za 2021. godinu i pravilnika koji razrađuje bliže mere, aktivnosti i način njihovog sprovođenja. Posle usvajanja mi ćemo kod Ministarstva energetike sa ta dva akta aplicirati. Sredstva koja su definisana Programom iznose 5 miliona dinara, a imamo obećenje ministarstva da ćemo, kroz određeni javni poziv, dobiti još 5 miliona”- kaže Ivković.

Ivković je podsetio da je do sada iz sredstava Fonda za energetsku efikasnost realizovana ugradnja kalorimetara i izrada elaborata energetske efikasnosti. Ove godine su opredeljena  2 miliona za Budžetski fond i 3 miliona za aktivnosti kroz Program RELOF 2.

“Mi smo već počeli razradu pravilnika i pripremu konkursne dokumentacije, da ne gubimo vreme čekajući na sredstva ministarstva. Detalje nismo do kraja dogovorili, ali osnovno, što će biti okosnica višegodišnje realizacije, računamo na subvencije države, da će korisnici biti fizička lica, da će se subvencije odnositi na mere energetske efikasnosti koje su pobrojane u programu. Konkretno to je zamena stolarije, termoizolacija zidova i tavanica, nabavka kotlova na pelet i solarnih panela. To su mere koje mi želimo da u narednim godinama sprovodimo”- ističe Ivković

Uslovi koji će verovatno biti obavezni, dodaje Ivković, jesu da je podnosilac prijave vlasnik objekta, da živi u objektu, da je objekat legalan. S obzirom da postoji veliko interesovanje građanjan moraće da se utvrde kriterijumi kako bi se objekti rangirali. Takođe, biće rangirane i firme koje ispunjavaju uslove da pruže uslugu dostave robe i ugradnje sistema. Na kraju odabrani korisnici će sa nekom od firmi sklopiti ugovor, dobiti predračun i početi realizaciju. Ceo postupak će biti pod strogom kontrolom i proverom realizovanih mera.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker