Gradska hronika

Veliko interesovanje nezaposlenih lica i poslodavaca za mere aktivne politike zapošljavanja – Broj prijava znatno veći od odobrenih kvota

Od 12 javnih poziva poziva raspisanih od početka godine, putem kojih Nacionalna služba za zapošljavanje pruža  direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u Pirotu je najveće interesovanje za meru subvencija nezaposlenim licima  za samozapošljavanje, meru stručna praksa i meru subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica. Interesovanje nezaposlenih lica  i poslodavaca je veliko,  za pojedine mere broj podnetih zahteva je dva i tri puta veći od broja odobrenih kvota Filijali Pirot.

Za aktivne mere zapošljavanja u 2022.godini na nivou Republike Srbije opredeljeno je 6,55 milijardi dinara. Кao i prethodnih godina, istaknuto je, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Većina javnih poziva je otvorena do 30. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar.  Zatvoren je Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje i Javni poziv za javne radove. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve odluke po raspisanim javnim pozivima donose se u predviđenim rokovima, i realizacija mnogih programa je u poodmakloj fazi, nakon potpisivanja ugovora.

U ovoj godini za područje koje pokriva NSZ Filijala Pirot izdvojena su sredstva za angažovanje sledećeg broja lica po programima i merama za zapošljavanje: Stručna praksa – potpisani ugovori za 66 lica; Pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem – Potpisani ugovori za 6 (1 OSI) lica; Pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem – zaključeni ugovori za 5 lica; Sticanje praktičnih znanja – Potpisani ugovori za 14 lica;  Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih – potpisani ugovori za 85 (7 OSI) lica; Javni radovi – potpisani ugovori za 112 (20 OSI) lica; Subvencija za samozapošljavanje – potpisani ugovori za 89 (3 OSI, 8 Romi) lica; Subvencija zarade za zapošljavanje OSI bez radnog iskustva – potpisani ugovori za 7 lica;

Još uvek može da se konkuriše za sledeće mere: Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta; Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija;

Za Obuke za tržište rada  mesta ima za 27 lica iz kategorije OSI, u toku je postupak izbora kandidata za obuke za pomoćnika poslastičara i za aranžera cveća.

Još uvek nema prispelih zahteva za meru Obuka na zahtev poslodavca  koja je odobrena za 11 lica od kojih jedno iz kategorije OSI.

Po programu „Moja prva plata 2022.“ do sada su poslodavci oglasili 150 slobodnih pozicija. Rok za prijavljivanje poslodavaca ističe 22.09.2022. godine.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker