Veliki broj mera podrške Grada porodicama sa decom

Gradska uprava Pirot realizuje veliki broj programa i podsticajnih mera za porodice sa decom.  Mere i prava koja se finansiraju iz budžeta Grada Pirota sa ciljem poboljšanja položaja porodica sa decom i podsticanja rađanja.


U Odseku za poslove društvene brige o deci, omladinu i zdravstvenu zaštitu ostvaruju se pored prava definisanih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05, 107/09) koja se primenjuju u celoj Republici (dečiji dodatak, roditeljski dodatak, naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju) i dodatna prava iz te oblasti na osnovu Odluka Grada koja se finansiraju iz budžeta Grada Pirota.

Isključivo pronalitetne mere koje se sprovode na teritoriji grada Pirota na osnovu odluka Skupštine grada Pirota su:

– novčana pomoć bračnim parovima radi obavljanja vantelesne oplodnje
Ovu pomoć ostvaruju parovi za dva postupka vantelesne oplodnje nezavisno od toga u kojoj medicinskoj ustanovi – gradu se obavlja. Novčanu pomoć ostvaruju bračni parovi ukoliko žena nije starija od 42 godine. Novčana pomoć u iznosu od 100.000 dinara odobrava se parovima koji obavljaju VTO u privatnim klinikama – o sopstvenom trošku, a novčana pomoć u iznosu od 30.000 dinara priznaje se parovima koji su na proces VTO upućeni preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale u Pirotu.

– pravo na roditeljski dodatak za prvorođeno dete u porodici
Ovo pravo ostvaruje majka (u izuzetnim slučajevima otac deteta) koja ima prebivalište na teritoriji grada Pirota u jednokratnom iznosu od 10.000 dinara. Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od rođenja deteta.

– pravo na novčanu pomoć za treće dete u porodici
Ostvaruje jedan od roditelja za treće dete u porodici u mesečnom iznosu od 2.000 dinara do 18. godine života deteta uz uslov da se dete redovno školuje.

– pravo na regresiranje svih troškova boravka trećeg deteta u predškolskoj ustanovi

– pravo na besplatne udžbenike i užinu za treće dete u porodici osnovnoškolskog uzrasta

– pravo na novčanu pomoć za novorođeno dete čiji roditelji žive na selu
Ostvaruju roditelji koji imaju prebivalište na selu na teritoriji grada Pirota, uz uslov da jedan od roditelja ima najmanje godinu dana prebivalište na selu pre rođenja deteta, u jednokratnom iznosu od 40.000 dinara.

Pored navedenih pronatalitetnih mera, lokalna samouprava sprovodi i druge mere u cilju poboljšanja položaja i kvaliteta života porodica sa decom, i to:

– novčana pomoć nezaposlenim majkama
Ostvaruje se na osnovu rođenja deteta, bez obzira na redosled rođenja deteta u porodici. Uslov za ostvarivanje ovog prava je da majka ima prebivalište na teritoriji grada Pirota najmanje godinu dana i da ima status nezaposlenog lica. Isplaćuje se u iznosu od 36.000 dinara u tri mesečne rate (12.000 dinara mesečno). Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od rođenja deteta.

– novčana pomoć samohranim roditeljima
Ostvaruju samohrani roditelji koji imaju status nezaposlenog lica i nisu ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad u mesečnom iznosu od 2.500 dinara po detetu do 18. godine starosti deteta, uz uslov da se dete redovno školuje.

– novčana pomoć za lečenje dece uzrasta do 18 godina
Ovo pravo ostvaruju porodice za lečenje dece koje nije obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Visina pomoći se određuje u svakom pojedinačnom slučaju, na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije i sredstava potrebnih za lečenje.

– jednokratna novčana pomoć za decu korisnika prava na dečiji dodatak koja polaze u prvi razred osnovne škole
Ovo pravo se ostvaruje na osnovu zahteva podnetog u periodu od 01. avgusta do 30. septembra tekuće godine u jednokratnom iznosu od 10.000 dinara.

– besplatni udžbenici i užina deci korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad

– regresiranje svih troškova boravka u predškolskoj ustanovi deci korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad, deci sa smetnjama u razvoju i deci bez roditeljskog staranja.

– studentske i sportske stipendije
Studentsku stipendiju ostvaruju studenti deficitarnih zanimanja ukoliko nisu ostvarili pravo na republičku stipendiju ili kredit, u iznosu od 9.000 dinara mesečno (deset meseci godišnje).
Jednokratnu novčanu pomoć studentima ostvaruju studenti u skladu sa propisanim pravilnikom Grada.
Sportske stipendije ostvaruju talentovani sportisti u periodu od 9 meseci godišnje, a iznos zavisi od broja odobrenih stipendija.

– besplatan prevoz učenicima osnovnih i srednjih škola
Ostvaruju deca koja stanuju najmanje 4km udaljeno od škole. Deci osnovnoškolskog uzrasta finansira se prevoz u visini celokupnog iznosa mesečne karte, a deci srednjoškolskog uzrasta u visini 50% od iznosa mesečne karte.

Morate biti ulogovani da biste komentarisali. Login

Ostavite komentar