Lokalna samouprava

Većnici dali saglasnost na Srednjoročni plan grada Pirota

Današnju sednicu Gradskog veća obeležile su teme iz oblasti urbanističkog planiranja i gradske problematike, a o njima će raspravljati i doneti odluku odbornici Skupštine grada na sednici koja je zakazana za petak, 20. maja. Pre svega, danas su većnici dali saglasnost na Srednjoročni plan razvoja grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine. Suštinski, ovaj Plan se naslanja na Plan razvoja grada, koji je usvojen prošle godine, i prema prioritetnim pravcima prati tematske oblasti koje ovaj dokument predviđa.

Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, podsetio je na usvajanje strateškog Plana razvoja grada, Plana kapitalnih investicija i Prostornog plana. Srednjoročni plan je usklađen sa budžetom grada i svake godine će se donositi po principu 2 plus 1, što znači da se prethodne dve godine revidiraju i donosi plan za narednu godinu.

“Ovaj Srednjoročni plan grada Pirota sublimira sve ono što Skupština grada i grad rade u oblasti javnih preduzeća, ustanova kulture, usvajanja izveštaja i planova naših odeljenja, budžeta i tako dalje. Na ovaj način sve to sublimiramo u jedan dokument i konkretizujemo šta ćemo raditi ove i naredne godine. To je vrlo važan dokument i nismo ga u ranijem periodu usvajali ovako integralno, nego pojedinačno za sve institucije” – rekao je Vasić.

Većnici su bili saglasni i sa Planom generalne regulacije “Krupac” i Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije “Pirot – Nišavska dolina”. Data je saglasnost i na Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de