Lokalna samouprava

Važno obaveštenje iz Lokalne poreske administracije – Neophodno podneti poreske prijave za nasledjenu imovinu

Lokalna poreska administracija poziva sve poreske obveznike koji za nasleđenu imovinu nisu u zakonskom roku podneli poreske prijave a i dalje izmiruju svoje obaveze na ime umrlih lica (osim onih koji su kod Javnih beležnika završili ostavinski postupak i podneli poreske prijave), da u što kraćem roku podnesu iste sa pratećom dokumentacijom kojom dokazuju pravo svojine (rešenje o nasleđivanju, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.). U suprotnom, LPA će biti prinuđena da preduzme sve Zakonom propisane sankcije.
Za sve informacije obratiti se na šalteru br.4 u Gradskom uslužnom centru, na tel:010/305-572 i 305-573, ili na email:[email protected]

Grad Pirot
Gradska uprava
Lokalna poreska administracija
U Pirotu, 07.04.2021.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker