Važno obaveštenje iz Gradske uprave o besplatnim udžbenicima

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA
BESPLATNE UDžBENIKE
(ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA)

I. Evidentiranje korisnika prava na besplatne udžbenike Centra za
socijalni rad u Pirotu ostvarivaće se na sledeći način:

– Stari korisnici koji već ostvaruju to pravo, dužni su da se jave
u Centar za socijalni rad (kancelarija br. 8) radi evidentiranja.

– Novi korisnici sa pribavljenom potvrdom Centra, javiće se u
Gradski uslužni centar (kancelarija br. 52) radi upisa u evidenciju.
_____________________________________________________________________________

II. Na osnovu Odluke Skupštine opštine Pirot, svako “treće dete”
u porodici, stiče pravo na besplatne udžbenike i to:

– Stari korisnici koji već ostvaruju to pravo, dužni su da se jave
Službi za poslove brige o deci (zgrada Socijalnog osiguranja II sprat) kancelarija br.15 radi evidentiranja.

– Novi korisnici sa pribavljenom potvrdom iste Službe, javiće se
u Gradski uslužni centar (kancelarija br. 52) radi upisa u evidenciju.

R O K ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
15. 01. do 16. 04. 2018. god.

Napominjemo i upozoravamo roditelje da nakon ovog perioda, neće moći ostvariti pravo na besplatne udžbenike.

Za bliža obaveštenja javiti se u Gradski uslužni centar (kancelarija br. 52)
ili na telefon. 30 55 52 – Odseku za učenička pitanja Gradske uprave Pirot.

REPUBLIKA SRBIJA
GRADSKA UPRAVA
Odeljenje za vanprivredu
15. januar 2018.god.
P i r o t

O b a v e š t e nj e

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA
NA BESPLATNE UDžBENIKE

ZA BUDUĆE PRVAKE

I. Evidentiranje korisnika prava na besplatne udžbenike Centra za
socijalini rad u Pirotu i ove godine ostvarivaće se na sledeći način:

Sa pribavljenom potvrdom Centra za socijalni rad (kancelarija br. 8), javićete se u Gradski uslužni centar (kancelarija 52) radi upisa u evidenciju.
_____________________________________________________________________________

II. Na osnovu Odluke Skupštine opštine Pirot, svako “treće dete”
u porodici, koje pohađa osnovnu školu, stiče pravo na besplatne udžbenike.

Sa pribavljenom potvrdom Službe za brigu o deci (zgrada Socijalnog osiguranja II. sprat-kancelarija br. 15), javićete se u Gradski uslužni centar (kancelarija 52) radi upisa u evidenciju

ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
15. 01. do 16. 04. 2018. god.

Napominjemo i upozoravamo roditelje da nakon ovog perioda, neće moći ostvariti pravo na besplatne udžbenike.

Za bliža obaveštenja javiti se u Gradski uslužni centar (kancel. br. 52)

Morate biti ulogovani da biste komentarisali. Login

Ostavite komentar