Lokalna samouprava

VAŽNO: Ko sme a ko ne sme da radi u dane vikenda, u skladu sa najnovijim merama u borbi protiv covid19

Kompletnu uredbu Vlade Srbije, koja je doneta u cilju suzbijanja epidemije covid19, a shodno kojoj se uređuje radno vreme svih objekata u dane vikenda možete pogledati OVDE.

Član Uredbe 9v, koji bliže definiše ko sme, a ko ne da radi možete pogledati u integralnoj formi:

Изузетно од одредаба члана 6. став 3, члана 7. став 2. и члана 8. став 2. ове уредбе, у периоду
почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна
места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани,
кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.**

Ограничење из става 1. овог члана не односи се на радно време:**
1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које
управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране
или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и
трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван
радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;**
2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених
производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач
може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно
са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља
тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;**
3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и
ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;**
4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00
часова;**
5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и
некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се
услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то
најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;**
6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;**
7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и
рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;**
8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл.
радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није
обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и
суботом до 17.00 часова.**
*Службени гласник РС, број 138/2020
**Службени гласник РС, број 145/2020

Saopštenje RRA Jug

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker