Lokalna samouprava

VAŽNA INFORMACIJA: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022 godine sprovodi Republički zavod za statistiku u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022 godine („Sl.glasnik RS“ br.9/20 i br.35/21) Prikupljeni podaci od izuzetnog su značaja za ocenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija, kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou.

Terensko popisivanje podataka sprovodi se od 01. do 31. oktobra 2022 godine. Podaci u popisu se prikupljaju prema stanju na dan 30. septembar 2022 godine u 24 sata tj. u ponoć između 30. septembra i 1.novembra. Ovaj vremenski presek naziva se „ kritični momenat popisa“, Podatke prikupljaju neposredno popisivači od građana, metodom intervjua koristeći prenosive računare ( laptopove). Popisivači su neposredni izvršioci Popisa i imaju zadatak da na teritoriji popisnih krugova koji su im dodeljeni, „ idući od vrata do vrata“ prikupe podatke o svim jedinicama Popisa ( licima, domaćinstvima i stanovima) u skladu sa metodologijom Popisa i dodatnim uputstvima i procedurama.

Podaci prikupljeni u Popisu koristiće se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se ustupati drugim pravnim i fizičkim licima. Podaci se ne mogu upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava građana. Sva fizička i pravna lica koja obavljaju poslove u vezi s popisom dužna su da čuvaju kao tajnu sve podatke prikupljene od popisanih lica.

Lice koje se obuhvata Popisom dužno je da u njemu učestvuje, odnosno da odgovori na sva popisna pitanja i da na svako pitanje da tačan i potpun odgovor.Podatke o odsutnim članovima domaćinstva daje član domaćinstva kome su podaci najviše poznati, a o deci mlađoj od 15 godina podatke daje roditelj, usvojitelj ili staratelj. Lice koje se obuhvata popisom nije dužno da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker