Lokalna samouprava

Vasić: Za poboljšanje položaja dece izdvojeno preko 20 miliona dinara

Pirot je jedini grad u Srbiji koji sprovodi Lokalni plan akcije za decu, a u sklopu Nacionalne strategije za decu Republike Srbije. Iako je reč o dokumentu koji je donela država i čiju realizaciju bi trebalo da budu uključene sve opštine i gradovi, jedino Grad Pirot godinama uspešno realizuje ovu strategiju, kazao je danas na svečanosti uručivanja novih ugovora iz ovog programa, gradonačelnik Vladan Vasić.

-U periodu od 2006. do danas, podržali smo preko 200 projekata kojima je bilo obuhvaćeno na hiljade dece. Izdvojili smo preko 20 miliona dinara. Pirot je po tom pitanju primer dobre prakse u Srbiji, kazao je gradonačelnik Vasić. 

Milica Golubović je izjavila da je komisija imala jako težak zadatak da odluči koji će projekti biti odobreni.

– Od ukupno 38 projekata koji su pristigli, 27 je finansijski podržano, a prioritet za dodelu sredstava imali su projekti čiji su ciljevi odgovarali ciljevima zacrtanim u dokumentu LPA i čijom realizacijom može da se prati napredak indikatora koji stoje u samom dokumentu. Takođe, komisija je imala u vidu i objektivnost u planiranom utrošku sredstava, pa su na pojedinim mestima korigovani iznosi, a u skladu sa tim realizatori projekta će prilagoditi planirane aktivnosti – izjavila je Milica Golubović.

– Ovo je 12. godina kako se potpisuju ugovori o finansiranju projekata sredstvima iz budžeta Grada.  Na raspisanom javnom konkursi ove godine konurisalo je 38 projekata, a sredstva za financiranje projekata iznose 2,5 miliona dinara – izjavila je Nadica Adamović. 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker