Lokalna samouprava

Vasić: Uz pomoć stanara zgrada, da nam grad izgleda lepše

Gradska uprava u Pirotu objavila je javni poziv za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje radova na održavanju fasada zgrada na teritoriji Pirota. Konkurs je objavljen u poslednjem broju nedeljnika Sloboda, a učešće Grada u sufinansiranju radova na održavanju fasada zgrada ali i izradu projektne dokumentacije iznosi najviše 80 posto.

Cilj ovog konkursa je da se uz finansijsku pomoć Grada poboljša izgled, energetska svojstva fasada stambenih zgrada, ali i pre svega, sređivanjem fasada zaštiti bezbednost prolaznika, jer je do sada bilo slučajeva da sa dotrajalih fasada otpadaju delovi koji mogu ozbiljno ugroziti bezbednost prolaznika.

Gradonačelnik Vasić pozvao je sve zainteresovane Skupštine stanara da se informišu i konkurišu.

-Uz pomoć stanovnika zgrada hoćemo da nam grad izgleda lepše. Oni koji nemaju dokumentaciju, mogu da konkurišu za izradu projekta, dok oni koji imaju projekat mogu da konkurišu za sredstva do 80% od ukupne sume potrebne za izvođenje. Verujem da najviše stimulišemo stanare u Srbiju. U Beogradu je taj procenat znatno niži, do 50% je sufinansiranje grada – izjavio je Vasić.

Prvi i osnovni kriterijum na osnovu koga će se vrednovati prijave podnete od strane profesionalnih upravnika stambenih zgrada u ime stambenih zajednica a na osnovu donetih odluka Skupština stanara, jeste hitnost intervencije.

 

Hitnost intervencije za zgrade koje budu podnele potpune prijave ocenjivaće Građevinska inspekcija. Reč je o intervencijama koje treba bez odlaganja izvršiti radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, privrede i imovine veće vrednosti.

Ostali kriterijumi su položaj zgrade, odnosno zona i blok u kome se zgrade nalaze, treći kriterijum jeste procenat učešća zgrade u finansiranju radova, dok je četvrti kriterijum neophodnost intervencije.

Konkurs je objavljen 25. maja 2018. u listu Sloboda, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Slične vesti

2 Comments

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker