Gradska hronika

Uz očekivane i nove probleme zamena ulične rasvete odvija se planiranom dinamikom

U skladu sa ugovorom o javno privatnom partnerstvu na zameni ulične rasvete u gradu i selima zamena svetiljki odvija se prema planu, posle čega bi trebalo da krene instaliranje mernih ormana i prateće merne opreme. Prema rečima Bojana Ivkovića, gradskog menadžera za energetiku Pirota, specifičnost celog projekta, u tehničkom smislu, je ta što se posle formiranja sistema javne rasvete, od pre 60 i više godina, prvi put radi celokupna, sistemska promena. S obzirom na radove ovakve vrste predviđeni su odgovarajući problemi, ali često iskrsavaju i oni na koje se nije računalo.

“Dešava se da imamo ispadanje delova sistema, celih ulica i stambenih blokova. To uzrokuje stanje sistema gde imamo mnogo intervencija u kratkom vremenskom periodu i dolazi do kidanja kablova podzemne instalacije, što je očekivano. Na otklanjanju tih kvarova maksimalno rade i ekipe privatnog partnera, ali i ekipe JP “Komunalac” koji je zadužen i biće zadužen za održavanje sistema javnog osvetljenja u tom delu, znači u napojnom delu, od trafo stanica do svetiljki. Privatni partner će biti zadužen za ispravnost svetiljki, kvalitet osvetljenja i garantovanu uštedu”- kaže Ivković.

S obzirom da se prvi put radi detaljna rekonstrukcija sistema za osvetljenje uočeni su i novi problemi.

“Imamo i veliki broj svetiljki koje nisu bile u katastru kao osnov za uspostavljenje javno privatnog partnerstva. Razlog je što se u periodu od dve do tri godine dosta svetiljki ugradilo. Drugi tehnički problem koji smo detektovali je da u većem delu sistema postoji rasveta koja nema odgovarajuću gustinu, odnosno adekvatan raspored stubova, i sada prepoznajemo ta mesta. Imamo i nezadovoljne građane zbog trenutnog kvaliteta osvetljenja jer smatraju da bi trebalo da bude bolje. Kada se završi sav posao koji je u obevezi privatnog partnera sve će zvanično biti provereno. Ovih dana očekujemo rezultate kontrolnog merenja i tu ćemo imati prve pokazatelje da li je potrebna korekcija” – kazao je Ivković.

On dodaje da postoje stalni kontakti sa konsultantima iz Evropske banke za obnovu i razvoj koji prate sav posao. Ovakvi, uslovno, problemi su očekivani, čak u Pirotu su manje izraženi nego u drugim sredinama gde se radilo, kažu konsultanti. Kada radovi budu završeni odgovarajuća tehnička komisija će ih proveriti. Na osnovu toga, druga komisija, koja se bavi realizacijom ugovora, definiše da li su poslovi u ovoj fazi urađeni kvalitetno, i ako je sve u redu nastavlja se postupak javno privatnog partnerstva kroz fazu garantovanja, odnosno realizaciju onog što je ugovorom predviđeno.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker