Lokalna samouprava

Uspešno završene inicijative Fonda za održivi lokalni razvoj u pet gradova među kojima je i Pirot

Postavljanje pet ekoloških tabli i četiri parkirališta za bicikle u školskim dvorištima u Boru, 21 kontejnera za separaciju otpada i sedam reciklažnih  i osam eko ostrva sa 32 kante za separaciju otpada u Knjaževcu i prikupljanje 2.266 kilograma reciklažnog materijala u Somboru – samo su neki od rezultata četiri lokalne inicijative koje su predstavljeni na skupu održanom danas u Beogradu u Kongresnom centru Envoy. Sprovođenje ovih inicijativa u proteklih godinu i po dana podržao je Fond za održivi lokalni razvoj, koji podržavaju Švajcarska i Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”.

Realizacija četiri inicijative u okviru Fonda za lokalni razvoj podrazmevala je i druge aktivnosti poput organizacije edukativnih radionica, štampanja brošura i lifleta, komunikacije i informisanja javnosti putem medija i socijalnih mreža, izrade nastavnih materijala o održivom razvoju… Inicijative u Boru, Somboru, Požegi, Knjaževcu i Pirotu sproveli su Timočki klub iz Knjaževaca, Somborski edukativni centar, Građanska Alijansa za socijalnu inkluziju GASI iz Požege i Društvo mladih istraživača iz Bora.

U fokusu njihovih aktivnosti bili su i saradnja sa lokalnim samoupravama u procesu izrade razvojnih dokumenata u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine i podizanje svesti građana, pre svega mladih, o značaju zaštite životne sredine. Ova saradnja je u Pirotu rezultovala usvajanjem Akcionog plana javnog zdravlja Grada Pirota 2022-2024 krajem juna, dok je u ostalim gradovima izrada i usvajanje razvojnih dokumenata u oblasti zdravlja i zaštite životne sredine u toku. Doprinos inicijativa ovim procesima bio je različit, od učešća u radu radnih grupa, do sprovođenja ispitivanja potreba građana, organizacije javnih rasprava i tribina i izrade tekstualnih predloga.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker