Lokalna samouprava

Uskoro počinju konkretni radovi na rekonstrukciji javne rasvete u Pirotu

Početkom ove godine potpisan je Javni ugovor o javno – privatnom partnerstvu za usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja između grada Pirota i grupe ponuđača kao privatnog partnera. Sa danom potpisivanja ugovora počeli su da teku rokovi za realizaciju određenih poslova. Izvršenje Ugovora je podeljeno u više faza. Prva faza je priremni period, zatim sledi faza ugradnje svetiljki, i na kraju period garantovanja , kada privatni partner upravlja celokupnim sistemom, i ostvaruje garantovane uštede izjavio je za Pirotske vesti, Bojan Ivković, energetski menadžer grada Pirota. Ivković, pored ostalog, kaže da je značajnu donaciju u ovom poslu pružila Evropska banka za obnovu i razvoj angažujući svoje eksperte za logističku pomoć.

“U ovom trenutku smo na kraju pripremne faze, pripremnog perioda koji obuhvata poslove u domenu normative, osnivanja posebnog društva za posebne namene, izradu projektne dokumentacije i pribavljanja neophodnih dozvola. Nakon završetka ovog perioda kreće period implementacije, odnosno sama rekonstrukcija sistema. Osnovni motiv  gradske uprave jeste, pre svega, ušteda energije koja se postiže ugradnjom energetski efikasnih svetiljki, a samim tim, pošto se ugrađuju svetiljke novije generacije, podiže se i kvalitet samog osvetljenja. Na strani privatnog partnera motiv je da svojim ulaganjem u posao koji je isplativ zaradi za pružanje svoje usluge”- kaže Ivković.

Jedna od karakteristika javnih ugovora jeste da nakon isteka ugova oprema, u ovom slučaju javna rasveta, ostaje u vlasništvu javnog partnera, odnosno grada Pirota.

“Posle isteka perioda trajanja ugovora od 12 godina grad Pirot preuzima opremu, odnosno javnu rasvetu i preuzima obavezu održavanja. Ako grad pravilno održava rasvetu ona može trajati, biti funkcionalna i da donosi željene uštede. Investicija privatnog partnera isnosi oko milion i trista hiljada evra. Ta projekcija troškova, koju je privatni partner definisao, poklapa se sa projekcijom koju smo mi radili u samom postupku pripreme javno privatnog partnerstva gde je nama partner bila Evropska banka za obnovu i razvoj pružajući kompletnu logističku podršku”. kaže Ivković.

S obzirom da prema konceptu javno- privatnog partnerstva kapital ulaže privatni partner jedna od prednosti jeste grad Pirot na takav način oslobađa svoja sredstva za ulaganje u sektore koji ne bi mogli da se finansiraju iz drugih izvora, ili gde ne postoji interesovanje od strane privatnog partnera, što je izuzetan benefit.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker