Lokalna samouprava

Usavršavanje zaposlenih u gradskoj upravi i podizanje njihovih kompetencija u cilju povećanja kvaliteta usluga

U cilju podizanja kvaliteta usluga, grad Pirot radi na podizanju kompetencija i kvaliteta znanja zaposlenih u gradskoj upravi. Na sastanku gradonačelnika Pirota, Vladana Vasića sa predstavnicima Nacionalne akademije za javnu upravu razgovaralo se o mogućnostima koje država nudi u cilju usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi odnosno podizanju kapaciteta službenika lokalne samouprave kako bi bili efikasniji i kvalitetniji u radu sa građanima i preivrednim subjektima.

Gradonačelnik Pirota, VladanVasić, ističe da u GU Pirot rade kompetentni ljudi koji razvijaju svoje znanje kako bi građani bili zadovoljni ali da se mora  razvijati koncept celoživotnog učenja i pomagati  ljudima da razvijaju svoja lična znanja i  povećavaju svoje kompetencije. „To je upravo bila svrha radnog sastanka, želimo da ljudima omogućimo da prolaze razne kurseve, da povećavaju nivo svog znanja. To se već sprovodi preko raznih donatora, poreko Stalne konferencije gradova i opština, NALED-a, preko Nacionalne akademije za javnu upravu i preko durgih donatora“ – kaže  Vasić.  On ističe da zaposleni stalno učestvuju u raznim  radionicama, seminarima, kursevima ali ovo je temeljniji, viši nivo jer je država osnovala Akademiju za javnu upravu i uspostavljanje bolje saradnje sa ciljem da zaposleni imali veća znanja i razvijali svoje lične performanse.

Dejan Miletić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu kaže da na poziv gradonačelnika Vasića dolaze u Pirot, grad koji je centar regiona i koji predstavlja posebno značajnu tačku razvoja Srbije. „Tu se određuje naša budućnost jer razvijati Srbiju ne samo u Beogradu nego u svim njenim delovima je od posebnog značaja. Zato su potrebne jake institucije, potrebni su ljudi koji čine te institucije koje su na visokom nivou i moramo da ih osnažimo“ – kaže Miletić.

On ističe da je Nacionalna akedmija važan resurs koji je država Srbija namenila  posebno lokalnim samoupravama, kako bi se promovisale različite  mogućnosti u cilju unapređenja znanja. Akademiju  nudi čitav set programa koji će omogućiti  lokalnoj samoupravi i javnoj upravi promene na svim nivoima kao šte je reforma državne uprave, digitalizacija, kako bi se ljudi usavršavali odnosno podizali kapaciteti službenika lokalne samouprave u cilju uspostavljanja  efikasniijeg  i kvalitetnijeg odnosa sa klijentima, sa građanstvom i preivrednim subjektima.

On objašnjava da Nacionalna akademija za javnu upravu ne radi samo direktne obuke, postoji mogućnost dolaaska edukatora  koji bi obučavali ljude na lokalu kao i čitav set digitalnih programa i obuka koji omogućavaju državnim službenicima svakodnevno, praćenje treninga i usklađivanje obuka sa svojim dnevnim obavezama.  Dejan Miletić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu ističe da je celoživotno učenje imperativ i da je današnji sastanak organizovan sa ciljem da motiviše zaposlene u javnoj upravi na stalno  usavršavanje.

Koordinator projekta EU, Zoran Milosavljević, ističe da je cilj ovog projekta jačanje institucija Republike Srbije i da se reforma upravo sprovodi kroz projekte EU, kao što je Nacionalna akademija za javnu upravu. „Projekat podizanja kapaciteta državnih službenika na položaju se pokazao kao veoma uspešan a sada radimo i na podizanju kapaciteta javnih službenika da se kao karavan znanja približimo lokalu u cilju unapređenja  kapaciteta njihovog znanja“ – rekao je Milosavljević.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker