Lokalna samouprava

Upućen poziv za učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije poziva organe autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini. U skladu sa Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji, za period od 2021. do 2026. godine, Akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine planirano je učešće pokrajina i lokalnih samouprava u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentom.

Prema Strategiji zapošljavanja i Akcionim planom sufinansiraće se sledeće mere:

– stručna praksa,
– pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem,
– pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem,
– sticanje praktičnih znanja,
– obuka na zahtev poslodavca za nezaposlene,
– subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih,
– subvencija za samozapošljavanje
– javni radovi

Lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Akcionim planom, odnosno sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja. Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave koja u okviru pokrajinskog, odnosno lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određene mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev Nacionalnoj službi za učešće u finansiranju te mere.

Izuzetno, ukoliko se radi o nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave ministar, nadležan za
poslove zapošljavanja, može odobriti učešće u finansiranju i kada je obezbeđeno manje od
polovine potrebnih sredstava.

Zahtevi se mogu podneti nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara 2022. godine, a sve informacije o učešću u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, kao i Obrazac Zahteva za učešće, mogu se naći na veb stranici: www.nsz.gov.rs.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker