Lokalna samouprava

Ulaganje grada i građana Pirota u energetsku efikasnost preko 70 miliona dinara u poslednje 2 godine – Sve izraženija svest o značaju štednje

U oblasti energetike i energetske efikasnosti svest građana o značaju ove problematike dostigla je poslednjih godina zavidan nivo. Rezultat toga su brojne aktivnosti i konkretne mere koje se realizuju u saradnji sa lokalnim zajednicama i državom. Energetski menadžer grada Pirota, Bojan Ivković, smatra da su građani sve više svesni značaja štednje i da su sami osetili benefite konkretnih ličnih i zajedničkih  ulaganja.   

Ivković kaže da su građani sve više svesni da je racionalna potrošnja energije višestruko korisna, jer je to u njihovom ličnom interesu, ali i društva uopšte. Takođe, državni organi, svesni štednje, preduzimaju sve više aktivnosti na tom planu.

“Ono što mogu da kažem za grad Pirot jeste da smo odavno prepoznali značaj štednje energije, da sprovodimo konkretne aktivnosti i da su rezultati već sada vidljivi, kako u prostoru tako i u domenu svesti naših građana. Kao prva lokalna samouprava u Srbiji osnovali smo sopstveni budžetski Fond za energetsku efikasnost. Prve mere su odmah realizovane i realizovani su radovi na energetskoj sanaciji pet objekta višeporodičnog stanovanja gde je grad Pirot sufinansirao radove u iznosu od 80 procenata. To su radovi koji su se odnosili na sanaciju fasade i poboljšanju energetskih svojstava”- kaže Ivković.

On je istakao da je lokalna samouprava nastojala da nađe i model da se u pogledu energetske efikasnosti izađe u susret i vlasnicima porodičnih kuća, odnosno individualnih domaćinstava.

“U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike na nivou cele Srbije počeo je jedan veliki projekat. Predmet tog velikog konkursa bile su mere sufinansiranja porodičnih kuća. Grad Pirot se tu našao među prvima 2021. godine. Mi smo bili pilot projekat kada se počelo sa tom realizacijom da bi se kasnije proširilo na ostale gradove. Te godine grad je odvoji 5 miliona, a još toliko je opredelilo resorno ministarstvo. Sprovedene su aktivnosti energetske sanacije po više osnova, bile su tri mere – sanacija fasade, nabavka kotlova i zamena stolarije. Po istom modelu 2022. godine počela je dalja realizacija, povećan je iznos sredstava, grad je izdvojio 15 miliona i, opet, još toliko ministarstvo” – rekao je Ivković.

Ono što je bitno, kaže Ivković, i ove godine treba očekivati konkurse tog tipa kako bi se nastavilo sa započetim aktivnostima.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker