Gradska hronika

U starim cisternama kod Solitera oko 40 tona očvrslog mazuta – Sledi propisno uklanjanje opasnog ekološkog otpada

Radovi na uklanjanju cisterni za mazut, pored Solitera u centu Pirota, odvijaju se u kontinuitetu i prema predviđenoj dinamici. Cisterne su najpre otkopane, a ovih dana počele su pripreme za vađenje mazuta, s obzirom da se procenjuje da je u sve tri cisterne ostalo negde oko 40 tona stvrdnutog mazuta. S obzirom da je reč o opasnom, zapaljivom materijalu neophodno je sav mazut bezbedno ukloniti, oprati cisterne kako bezbednosni propisi nalažu, i tek onda pristupiti demontaži, seči i vađenju.

Prema rečima stručnog nadzora radova, Zorana Arizanovića, projekat uređenja parkinga pored Solitera realizuje se u dve partije. Prva podrazumeva uklanjanje cisterni za mazut, koje su bile u funkciji dok stara kotlarnica Toplane nije ugašena. Dinamika radova je dobra, nema zastoja i u roku od 30 dana, od dana početka radova, posao treba da bude završen. Onda slede građevinski radovi na uređenju parking prostora.

“Da bismo uredili taj prostor moramo da dislociramo cisterne. Trenutno se radi partija jedan i s obzirom da sadržaj cisterni predstavlja opasan ekološki materijal, procenjuje se da je oko 37 tona mazuta koji je vremenom očvrsnuo. Sada se taj materijal zagreva, cisterne su nagnute na jednu stranu, a onda će se pumpama mazut izvaditi. Onda sledi pranje cisterni do propisanog nivoa. To što se čini da su radovi stali je upravo zbog ovog perioda gde se ne vidi mnogo toga, ali se izvode neophodni radovi, oslobađanje cisterni i odvoženje materijala na određeno mesto, a to je odgovarajuća deponija u Šapcu gde se može skladištiti takva vrsta otpada” – izjavio je, pored ostalog, Arizanović.

U naredne dve nedelje trebalo bi da ovaj posao bude završen. Na licu mesta cisterne će se seći i uklanjati, s obzirom da su velike zapremine i težine. Uređenje prostora, na mestu gde se trenutno nalaze cisterne, podrazumeva izgradnju 25 parging mesta za motorna vozila sa pratećim sadržajima.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker