Lokalna samouprava

U Slobodnoj zoni Pirot potvrđena uspešna primena Integrisanog sistema menadžmenta

U Akcionarskom društvu za upravljanje Slobodnom zonom Pirot, realizovana je druga redovna nadzorna provera integrisanih sistema menadžmenta i sistema menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu. Tom prilikom, potvrđena je uspešna primena i poboljšanje funkcionisanja integrisanog sistema menadžmenta.

Vladimir Ilić, izvršni direktor Slobodne zone Pirot rekao je da tokom nadzorne provere nije evidentirana niti jedna neusaglašenost, i da sertifikati koji su bili predmet provere ostaju na snazi. Direktor je naglasio da je potvrđena usaglašenost integrisanih sistema menadžmenta sa zakonskim zahtevima kao i efikasnost i efektivnost uspostavljenog sistema menadžmenta u odnosu na postavljenu politiku, ciljeve i programe Slobodne zone Pirot.

Proveru sistema menadžmenta kvaliteta i sistema menadžmenta životnom sredinom kao i migracione prelaske standarda SRPS OHSAS 18001:2008 na SRPS ISO 45001:2018 u Slobodnoj zoni Pirot izvršilo je Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta “JUQS”.

Saopštenje i fotografije – Slobodna zona Pirot

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker