Lokalna samouprava

U Planu kapitalnih investicija grada Pirota, za sada, preko 110 projekata

U Planu kapitalnih investicija grada Pirota, za sada, postoji sto deset projekata. Osnovni izvor finansiranje je Budžet grada. Međutim, kao i svih ovih godina, učiniće se maksimalni napori da se deo novca obezbedi sa strane, iz raznih fondova, i državnih i inostranih.

Lokalna samouprava Pirota trenutno radi, pored ostalog, na izradi dva veoma važna strateška dokumenta. Jedan je Održivi plan razvoja grada za period 2021- 2027. čija je realizacija započeta. Drugi plan jeste Plan kapitalnih investicija za period od 2021. do 2024. godine. Kada je reč o njemu, gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, kaže da je nešto manjeg obima, ali, takođe, od izuzetnog značaja za razvoj grada. Plan je tabelarno prikazan i nalazi se sajtu Gradske uprave, tako da građani mogu da ga analiziraju i daju svoje predloge. Trenutno, svim korisnicima Budžeta je dostavljen Plan kapitalnih investicija koji je, inače, i urađen na osnovu njihovih ideja i predloga kaže, gradonačelnik, Vasić.

“Za Plan kapitalnih investicija postoji tačan obrazac kako smo sve to definisali. Ideja, projekat, obrazloženje, ko ga predlaže, projektna vrednost od prilike, i onda ćemo rangirati tako što će svi članovi komisije za izradu Plana kapitalnih investicija, gde smo sagledali i političku strukturu, ljude iz opozicije i vlasti, javnih preduzeća, rangirati predloge. Imamo preko sto deset predloga za Plan kapitalnih investicija, a svaka investivcija veća od pet miliona dinara se smatra kapitalnom. Ovu tabelu smo razdvojili na dva načina. Po statusu projekta, znači prvo su projekti za koje imamo građevinsku dozvolu, za koje je urađena projektna dokumentacija i rešeni imovinsko pravni odnosi. Posle toga su projekti za koje se radi projektna dokumentacija, a zatim projekti bez građevinske dozvole i projekti na nivou ideje. Dakle, moramo da sagledamo sve, ali, naravno, da će oni koji imaju dozvolu biti u prioritetu.

asfaltiranje u krupcu

Pored toga, Plan kapitalnih investicija smo razvrstali i po kategorijama i sektorima. Dakle, vodosnabdevanje, saobraćajna infrastruktura, sport, turizam, obrazovanje, energetska efikasnost i tako dalje. Ovo je važno zato što možemo da sakupimo projekte na jednom mestu, po kategorijama, i onda razgovaramo sa određenim ministarstvima. Sa druge strane veoma je važno, kao što sam rekao, da znamo status projekta, da smo rešili imovinske odnose, rešili projektnu dokumentaciju, da znamo koliko taj projekat vredi. Evo navešću primer, ne kao prioritet, kasnije ćemo ih klasifikovati, Ekonomska škola nam je predložila izgradnju specijalizovane radionice za učenike ugostiteljske i kulinarske struke projektne vrednosti oko 12 miliona dinara i postoji rešenje o građevinskoj dozvoli. Istorijski arhiv, na primer, dogradnja Arhiva -kategorija kultura i turizam projektna vrednost 28 miliona dinara i postoji građevinska dozvola. Vodovod i kanalizacija- izgradnja kanalizacione mreže u selu Berilovac, JKP “Regionalna deponija – kompostana, završetak hale za sekundarnu separaciju otpada, OŠ “Dušan Radović”- završetak uređenja školskog dvorišta, Škola “Mladost” – izgradnja fiskulturne sale, zatim projekat dogradnja i rekonstrukcija Doma Vojske gde postoji rešenje o građevinskoj dozvoli, izgradnja otvorenog plivačkog bazena čiju smo realizaciju počeli i tako dalje i tako dalje, preko sto deset projekata. Posle prikupljanja, da tako kažem, svih ideja izvršićemo neku vrstu bodovanja i onda ćemo sa tim izaći pred odbornike Skupštine grada i kad to usvojimo onda ćemo u budžetima za naredne četiri godine realizovati projekte iz ovog Plana”- kaže Vasić.

asfaltiranje pirot investicije građevinska sezona

Izvori finansiranja će se tražiti, kao do sada, i na strani. Ono što je sigurno deo projekata će se finansirati iz gradskog Budžeta, ali će postojati korespondencija sa svim ministrstvima, pratiće se domaći konkursi i konkursi iz Programa prekogranične saradnje. Na primer, vrlo važna kapitalna investicija, kaže Vasić, jeste postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To će se realizovati sa KfW bankom. Pregovori i saradnja sa njima idu u dobrom pravcu, datum potpisivanja ugovor još nije određen, ali je studija izvodljivosti urađena. Poznato je kako ona izgleda, ali će je na javnoj prezentaciji stručnjaci koje je angažovala KfW banka najbolje predstaviti. Od studije izvodljivosti zavisi vrednost objekta, šta sve podrazumeva, koliko će biti projektovana cena po metru kubnom za preradu što će morati u nekom srednjoročnom periodu, od pet do šest godina, da preuzme grad. Dakle, mnogo toga prethodi pre nego se uđe u investiciju, počev od ideje, projektne dokumentacije, obezbeđivanja novca i same realizacije- rekao je, gradonačelnik, Vladan Vasić.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker