Lokalna samouprava

U Fondu za razvoj poljoprivrede Pirota i ove godine 56 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je saglasnost na Program mera i podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Pirota koji je nedavno usvojen na sednici Skupštine grada. Na ovaj način stvoreni su uslovi za objavljivanje konkursa u kojem će se za svaku meru precizirati – prihvatljive investicije, rokovi za podnošenje zahteva, visina podsticaja, kao i potrebna dokumentacija. Zahvaljujući razumevanju grada Pirota i vođenju adekvatne agrarne politike i ove godine za razvoj poljoprivrede Pirota izdvojeno je 56 miliona dinara.

Od ukupnog iznosa za direktna plaćanja namenjena su sredstva u iznosu od 3 miliona dinara, za kreditnu podršku 700.000, za podsticaj i realizaciju mera ruralnog razvoja 51 milion i za posebne podsticaje milion i trista hiljada dinara.

Najviše sredstava izdvojeno je za podsticaj i realizaciju mera ruralnog razvoja. Pored ostalog ovim sredstvima su planirane investicije u fizičku imovinu gazdinstava za šta je opredeljeno 42,5 miliona dinara. Za podsticaje za upravljanje rizicima planirano je 4,5 miliona dinara. Za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednih delatnosti, izdvojena su, kao i prošle godine, 3 miliona dinara. Za ekonomske aktivnosti u cilju postizanja konkurentnosti, kao što je dodavanje vrednosti kroz preradu, sertifikacija sistema bezbednosti kvaliteta hrane organskih proizvoda i proizvoda za oznakom geografskog porekla opredeljeno je milion dinara.

Za informativne aktivnosti, posete sajmova, izložbi i drugih poljoprivrednih manifestacija planirano je milion i trista hiljada dinara.

Priprema konkursa je u toku i, najverovatnije, početkom aprila trebalo bi da bude objavljen.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker