Gradska hronika

U februaru početak probnog rada linije za sekundarnu separaciju komunalnog otpada u Pirotu

Krajem prošle godine na Regionalnoj sanitarnoj deponiji u Pirotu završena je montaža kompletne opreme na liniji za sekundarnu separaciju komunalnog neopasnog otpada. Ovih dana sa isporučiocima opreme radiće se na povezivanju celokupne elektronike i energetike što bi omogućilo skori početak probnog rada. Kako nam je rekao direktor Deponije, Nebojša Ivanov, reč je o najsavremenijoj opremi, koja pruža optimalne uslove za rad, i da je pirotska linija za separaciju otpada jedinstvena po tome, ne samo u Srbiji već i u regionu.

Probni rad omogućiće zaposlenima da se praktično upoznaju sa novinama u radu ove fabrike za selekciju otpada. Dovoljne količine sirovina su obezbeđene i funkcionalni probni rad trebalo bi da traje dvadesetak dana. Realno je očekivati da se krajem februara verifikuje zapisnik da je celokupna oprema ispravna i u funkcionalnom stanju, kaže direktor Ivanov.

“Ovih mesec dana iskoristićemo, pored dodatne montaže, da se i naši radnici i operateri na liniji za sekundarnu separaciju, koja je jedinstvena u Srbiji i regionu, obuče za rad. Ova linija podrazumeva i potpunu zaštitu životne sredine, eliminiše bilo koji negativan uticaj na zaposlene koji će raditi u hali i, normalno, omogućava da maksimalno iz neopasnog komunalnog otpada, koji se dovozi iz primarne selekcije, izvučemo sekundarne sirovine”.

Direktor Ivanov je podsetio da je sam projekat započet 2019. godine. Jedan od najvažnijih elementa u izradi projektnog zadatka i dokumentacije bio je kako i na koji način eliminisati  negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje i bezbednost zaposlenih. Ovih dana uslediće instaliranje montažnog kontejnera za toalet, kuhinju, kancelarije, prostoriju za odmor. Kabina u kojoj je predviđena ručna selekcija otpada je klimatizovana i sa izuzetnom ventilacijom.

S obzirom da je sekundarna separacija direktno povezana sa primarnom selekcijom, ove godine svako domaćinstvo u gradu dobiće odgovarajuću opremu i početkom leta trebalo bi da krene primarna selekcija. U tom smislu priprema se neophodna dokumentacija. Inače, reč je o veoma skupom projektu, kaže Ivanov, na kojem se veoma temeljno radilo. Za nepune tri godine završen je ceo projekat čija je vrednost oko 270 miliona dinara sa PDV – om. Od tog iznosa 170 miliona dinara angažovalo je Ministarstvo zaštite životne sredine, a 100 miliona Regionalna deponija.

Posle puštanja u rad linije za sekundarnu separaciju sledi procedura za dobijanje upotrebne dozvole, što će biti verifikacija da je projekat u celosti korekto i u svakom segmentu realizovan u skladu sa ugovorima.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker