Lokalna samouprava

Trogodišnji Lokalni akcioni plan javnog zdravlja grada Pirota realizovan u visokom procentu

U organizaciji Lokalnog saveta za zdravlje grada Pirota, u saradnji sa Udruženjem građana “Pirgos”, u konferencijskoj sali Hotela “Ana Lux Spa”, održan je sastanak na kojem su predstavljeni rezultati Lokalnog akcionog plana javnog zdravlja za period od 2019. do 2021. godine. Grad Pirot je 2019. godine usvojio Plan javnog zdravlja, kao važan strateški dokument, a pred lokalnom zajednicom je izrada novog Lokalnog akcionog plana javnog zdravlja za period od 2022. do 2024. godine.

Predsednica Lokalnog saveta za zdravlje grada Pirota, dr Milena Dimitrijević, kaže da su nosioci svih aktivnosti, kada je reč o javnom zdravlju, jedinice lokalne samouprave i Savet za zdravlje, s obzirom da je dobro zdravlje najbitniji resurs svakog društva.

“U izradu Lokalnog akcionog plana krenuli smo u septembru 2019. godine. Savet za zdravlje oformio je radnu grupu koja već radi na izradi novog Akcionog plana i želim da istaknem da su nam partneri u ovom značajnom poslu Udruženje građana “Timočki klub” iz Knjaževca i UG “Pirgos” iz Pirota. Usvajanje Plana očekujemo u aprilu ove godine. Od strateških ciljeva koje smo zacrtali dosadašnjim planom 90 posto je realizovano. Uglavnom, covid – 19 je bio prepreka za maksimalnu realizaciju ciljeva, a sve ono što nismo uradili do sada biće u planu aktivnosti za naredni trogodišnji period” – rekla je dr Dimitrijević.

Predsednica UG “Timočki klub” iz Knjaževca, Snežana Pavković, upoznala je prisutne sa realizacijom projekta “Čista sredina – zdravi ljudi” koji je podržan od strane GIZ – a i Švajcarske agencije za razvoj. Projekat se realizuje na teritori dve opštine koje se nalaze na području Stare planine i u okviru održivog razvoja targetira dve različite teme koje su bitne za Agendu 20 30. Teme su vezane za javno zdravlje i upravljanje komunalnim otpadom. S obzirom da Knjaževac nema sanitarnu deponiju dobio je novac od resornog ministarstva za nabavku reciklažne stanice, a selektovani otpad dovoziće se na Regionalnu deponiju u Pirotu.

Direktorka Zavoda za javno zdravlje u Pirotu i članica Lokalnog saveta za zdravlje grada Pirota, dr Elizabeta Aleksić, govorila je o brojnim merama i aktivnostima u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja građana. Ona smatra da je cilj i imperativ svakog društva ulaganje u zdravlje, jer je to ulaganje u budućnost, a po tome se meri i socijalni i ekonomski razvoj svakog društva.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker