Lokalna samouprava

Toplana omogućila reprogram dugova – ugovore potpisalo 230 korisnika

Korisnici sistema daljinskog grejanja u Pirotu za isporučenu toplotnu energiju Gradskoj toplani, po rečima direktora ovog preduzeća Radovana Nikolića, duguju oko 105 miliona dinara. Rok za potpisivanje ugovora o reprogramu dugova ističe 24. decembra.

-Do sada je sporazume o reprogramu dugova uz uslovni otpust iznosa zateznih kamata potpisalo 230 korisnika daljinskog grejanja. Želimo da našim korisnicima na ovaj način olakšamo izmirivanje zaostalih neizmirenih obaveza-kazao je direktor Nikolić i dodaje da je rok za potpisivanje ugovora o reprogramu dugova 24. decembar.

 

 

Prilog TV Pirot

Slične vesti

3 Comments

  1. Mislim da građani ne razumeju cenovnik Toplane jer je nepravilno sačinjen u cilju obmane korisnika i da je to i glavni razlog za dugovanja korisnika. Zašto? Kao prvo, Toplana isporučuje samo kwh toplotne energije (koja se prenosi zagrejanom vodom do korisnka)a količina kwh koja je isporučena od Oktobra zaključno sa Aprilom meri se kalorimetrom u predajnoj stanici objekta. Znači samo je cena kwh JEDINIČNA CENA i to po cenovniku 4,27 din/kwh +10%PDV=4,697 din/kwh.Cena za paušalnu naplatu je IZVEDENA CENA dobijena množenjem neke količine kwh? sa Jediničnom cenom za kwh. Koliko se kwh plaća na ovaj način? Cena 95,67 din/m2 +10%PDV=105,237 din/m2 mes x 12 meseci =1262,844 din/m2 god. Ako podelimo 1.262,844 din/m2 god sa jediničnom ceno 4,697 din/kwh = 268,8618 kwh/m2god kupac kupuje. Tako stan od 60 m2 kupuje godišnje 16.131,71 kwh. Drugi način fakturisanja “PO UTROŠKU” korisnik sa cenom 46,30 din/m2 mes +10%PDV=50,93 din/m2 mes. x 12 mes=611,16 din/m2 stana god . Tako stan od 60 m2 na ovaj način plati 36.669,60 din. To je ustvari akontaciona kupovina kwh ali to se ne želi tako prikazati jer se neće da izvrše obračun između kupljenih i isporučenih kwh godišnje. Ako 36.669,60 din : sa cenom kwh 4,697 din/kwh dobija se da je ovim plaćanjen kupljeno 7.807,02 kwh. KOLIKO SE STVARNO ISPORUČI KWH PO m2 STANA GODIŠNJE?. Merenjem u poslednih 11 grejnih sezona dobijen je prosek od 96,0547 kwh/m2 stana u objektu građenom po JUS standardu: Znači stan od 60 m2 prosečno utroši godišnje 96,0547 kwh/m2 stana =5.753,28 kwh, a stvarni trošak iznosi 5.763,28 kwh x 4,697 din/kwh=27.070,14 din. Koliko je platio korisnik plaćanjem paušalno 1.262,844 din/m2 god x60 m2= 75.770,64 din dok je isporučeno svega 5.763,28 kwh(prosečno), tada je stvarno plaćena cena kwh 75770,64 din:5763,28 kwh=13,147 din/kwh. Koliko se plaća na drugi način: 36.669,60 din(fiksno god) + 27.070,14 din(stvarni trošak)=63.739,74 din : 5763,28kwh=11,06 din/kwh iznosi cena plaćenog kwh “PO UTROŠKU” nije teško shvatiti da se radi o obmani korisnika u cilju reketiranja i da su oba načina nezakonita. Zašto se izvodi reprogram “navodno dugova”. Obračun troškova se mora vršiti na nivou OBJEKTA a ne na pojedinca. Tako bi bilo jasno da su plaćanjem ostalih korisnika plaćene sve obaveze zgrade za utrošenu energiju. i nema dužnika već se radi o preplaćenosti. Obako potpisivanjem reprograma “PROZVANI DUŽNIK” priznaje dug i time gubi pravo da tuži za nezakonitu naplatu i reketiranje, i time se izbegava krivična odgovornost Toplane za nezakonitu naplatu. Promislite i pažljivo pročitajte kako bi shvatili ovaj načim prevare.

  2. Ova prevara sa naplatom grejanja ne bi mogla da se izvodi da nije ODUZETO PRAVO VLASNICIMA STANOVA da: se očitavanje kalorimetra , vodomera i strujomera za zajedničku potrošnju obavlja u prisustvu korisnika koji će overiti očitana stanja mernih uređaja unetih u OTPREMNICU koja je sastavni deo RAČUNA koji se upućuje Skupštini stanara koji su jedino i oblašteni da podele iznos obaveze na sve vlasnike korisnike, koji će svoju obavezu uplatiti direktno toplani ili drugim JKP. Pvako su ne kontrolišući naplatu i sa izmišljenim i nametnutim obavezama naplaćuje koliko treba novca za lokalne samouprave i partije. Građani vlasnici stanova treba da ustroje dokumentaciju o očitanim stanjima utroška svakog meseca bodomera, strujomera i kalorimetra kako bi mogli da zaštite svoj ekonomski interes od organizovane nezakonite naplate jer se njome sa uvećanim obavezama preti oduzimanjem stanova kada se nema sredstava da se plati i ovi izmišljeni nameti. U zgradi ima samo jedno merno mesto pa je normalno da se račun ispostavlja skupštini stanara a da se sabrani iznosi uplata pokriva mesečna ili godišnja obaveza (ali samo ispravnog računa koji sada nisu)i izvrši Obračun na kraju grejnog perioda Samo se na takav način možete zaštititi jer niko ne štiti građane od ovakvog lopovluka. Drugo način da se zgrada isključenjem sa sistema grejanja u ravnopravnom ugovaranju postigne zakonita naplata koja sada to nije.

  3. Roba se prodaje kao razmerena u pakovanju i tada ima DEKLARACIJU gde je data količina u pakovanju. Ako toplana prodaje toplotnu energiju sa paušalnom cenom tada mora da istakne KOLIČINU kwh koja se na taj način kupuje kao i Jediničnu cenu za kwh. Kako to nije istaknito građani se godinama obmanjuju neznajući ove podatke. Otuda svi korisnici o objektu paušalnim plaćanjem sa cenom 95,67 din/m2 mes kupuju sa cenom 4,27 din/kwh=22,4051 kwh/m2 stana mesečno, a stan od 60 m2 godišnje: 22,4051 x 60 =1344,306 kwh/mes x 12 mes=16.131,672 kwh.Jasno je da takvim prikazom cenovnika korisnik ne zna koliko kwh kupuje godišnje i po kojoj ceni i zato svi plaćajući kupe ovoliko kwh a da se OBRAČUN IZMEĐU kupljenih i isporučenih kwh ne prikazuje a ne prikazuju se i očitana stanja kalorimetra od zgrade. DA LI JE KORISNIK U ZGRADI KOJI NIJE CELU GODINU PLAĆAO GREJANJE MOŽE BITI DUŽNIK TOPLANI? Jasno je da nemože, jer nije prikazan obračun na osnovu stvarno isporučenih kwh jer su uplate AKONTACIONA kupovina kwh, koja je više od duplo veća od ispravno formirane, na osnovu ISKUSTVENE KOLIČINE kwh koja se prosečno godišnje isporuči od 96,0547 kwh/m2 stana god (dobijena merenjem od 11 poslednjih grejnih sezona.Da bi bilo jasnije uzeću PRIMER: zgrada sa 6000 m2 stanbenog prostora fakturiše se paušalnom naplatom 6.000 m2 x 1262,844 din/m2 god =7.577.064 din godišnje i time korisnici kupe sa prodajnom cenom 4,697 din/kwh= 1.613.170,96 kwh/god. Stvarno se prosečno isporuči 96,0547 kwh/m2 god x 6.000 m2 stana=576.328,2 kwh god. Izostavljanjem obračuna (na nivou objekta)fakturisano je više 1.613.170,96 kwh – 576.328,2 kwh (prosečno isporučeno)=1.036.842,76 kwh kija je vrednost 4.870.050,44 din. Ako 2 korisnika u zgradi čija je ukupna stanbena površina (pretpostavka) 2.65 m2=130 m2 . Koliko su oni zaduženi da plate grejanje godišnje? 130 m2 x 1262,844 din/m2god=164.169,72 din. Ako smo prikazali da je fakturisano više 4.870.050,44 din i ako od toga oduzmemo njihov “NAVODNO DUG” tada je još uvek naplaćeno više 4.870,050,44 din (više fakturisano)- 164.169,72 “navodno dug ova 2 korisnika” = 4.705.880,72 din je više naplačćeno i samo zato što se OBRAČUN NE OBAVLJA NA NIVOU OBJEKTA (što je nazakonito) prozvani dužnici nisu dužni Toplani jer ona nije prikazala OBRAČUN već ovako na prevaru hoće da naplati REKET I OD ova dva korisnika. Ova dva korisnika su zapravo dužna ostalim korisnicima u zgradi koji su preplatili uslugu grejanja i time platili i njihovu obavezu.Pažljivo pročitajte da bi razumeli ovu prevaru koja obuhvata sve korisnike i one koji su sve platili kao i prozvane “DUŽNIKE”.

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker