Gradska hronika

Toplana odobrava reprogram duga

Nadzorni odbor JKP “Gradska toplana” Pirot uz saglasnost Skupštine grada, doneo je Odluku o reprogramiranju neizmirenog duga za grejanje uz uslovnni otpis zatezne kamate.

toplana pirot

Odluka o reprogramu duga doneta je s ciljem efikasnije naplata potraživanja od korisnika usluga grejanja stambenog i poslovnog prostora. Dužnici koji nisu izmirili svoje obaveze prema “Gradskoj toplani” mogu da zaključe Sporazum o reprogramu duga do 27. decembra ove godine.

Reprogram duga se odobrava u više mesečnih rata, u zavisnosti od visine duga.

Slične vesti

2 Comments

  1. Mislim da većina građana nezna šta plaća kao grejanje jer je cenovnik toplane tako sačinjen da korisnik nezna koliko kwh (jedinična cena za energiju)kupuje a koliko kwh toplana godišnje stvarno isporučuje. Da bi ovo razjasnio prevešću cenu za paušalnu naplatu0d 95,67 din/m2 mesečno na godišnju sa PDV. tako 95,67 x 12 mes=1148,04 + 10/PDV=1.262,844 din/m2 god.Koliko kwh korisnik kupuje godišnje ovim plaćanjem?. Cena kwh je data 4,27 din/kwh (bez PDV) + 10 %PDV=4,697 din/kwh.Ako podelimo 1.262,844 din/m2 god sa 4,697 din/kwh=268,86 kwh/m2 stana godišnje. Tako stan od 60 m2 kupi godišnje 268,86 x 60=16.131,70 kwh godišnje.Drejanje je platio 75.770,64 din. Kako se ovakvom naplatom ne prikazuje količina isporučenih kwh korisnik nezna da je fakturisano daleko više kwh nego što se godišnje isporuči po m2 stanbenog prostora. Praćenjem u zadnjih 10 god količine kwh isporučene (objektu građenom po JUS standardima namenjeni za daljinsko grejanje)i delenjem sa ukupnom stanbenom površinom dobijena je prosečna količina kwh koja se isporučuje od 96,05kwh/m2 stana god. To znači da se stanu od 60 m2 prosečno godišnje isporuči 96,05kwh/m2 stana x 60 m2=5.763 kwh ili manje 16.131,70 kwh (fakturisano) – 5.763 kwh (prosečno isporučeno)=10.368,70 kwh manje od plaćenih. Mislim da korisnici nisu svesni da se ovakvim načinom naplate obmanjuju i da plaćaju ustvari godišnje 2,8 grejnih sezona. Tako da cena kwh nije 4,697 kako je data u cenovniku sa PDV već je veća za 2,8 puta =13,15 din/kwh.Da li korisnici koji nisu platili neki račun mogu biti dužni ako se OBRAČUN između kupljenih i isporučenih kwh ne prikazuje na nivou objekta tako što će se sabrati sve uplate svih korisnika i uporediti sa količinom kwh isporučenih objektu x cena 4,697 din/kwh= UKUPNA OBAVEZA SVIH KORISNIKA U OBJEKTU jer je STVARNA OBAVEZA daleko PREPLAĆENA (treba da razmislite) šta pretstavlja REPROGRAM . Reprogramom prozvani “DUŽNIK” potpisuje da je dužan a što nije jer su ostalim uplatama stanara obaveze prema Toplani izmirene i preplaćene, a potpisivanjem REPROGRAMA, dužnik nema pravo da pokrene sudski postupak za nezakonitu naplatu.

  2. U cenovniku Toplane dat je i drugi način naplate grejanja koji se naplaćuje “po utrošku” a kojim se pored isporučenih kwh/m2 stana mesečno naplaćuje tokom 12 meseci FIKSNI DEO sa drugom cenom od 46,30 din/m2 mes(bez PDV), sa kojom se zapravo uvećava obaveza korisnika sa kwh koji ne mogu da se očitaju na kalorimetru i ima za cilj da uveća i približi iznosu paušalne naplate. Na ovaj način se korisnik zadužuje sa još: 46,30 din/m2 mes x 12 mes= 555,6 din/m2 god + 10%PDV=611,16 din/m2 god. Na ovaj način korisnik stana od 60 m2 plati još 36.669,60 din a delenjem sa cenom 4,697 din/kwh = 7.807 kwh (koji se ne registruju kalorimetrom u predajnoj stanici objekta). Ovim načinom korisnik je platio 96,05 kwh/m2x 60 m2 x 4,697 din/kwh = 27.068,81 din (za isporučene kwh godišnje)+ 36.669,60 din (za neisporučene , a fiktivno zadužen)= 63.738,41 din ukupno. Tako cena plaćenog kwh je 63.738,41 din: 5763 kwh(isporučeno god)=11,06 din/kwh. Zaduživanjem na ovaj način korisnik je platio 13.570 kwh što je opet više od stvarno isporučenih 5.763 kwh god. Svako bi mogao da shvati da je jedinična cena za kwh sa PDV= 4,697 din/kwh i da se obaveza kupca dobija množenjem ISPORUČENE KOLIČINE STANU x PRODAJNA CENA kwh= IZNOS STVARNE OBAVEZE kao kada se kupuju i druge robe koje imaju samo jednu prodajnu cenu i da se prodajna cena ne može deliti već su sve uplate za grejanje USTVARI AKONTACIONA KUPOVINA kwh, a na kraju grejne sezone , mora se izvršiti OBRAČUN između kupljenih i isporučenih kwh. Da bi imali saznanja u grejnoj sezoni 2015/16 isporučeno je po merenju: u Okt=8,9271 kwh/m2 stana; u Nov=13,1539 ; u Dec=19,6048; u Jan=22,9594 ; u Feb=12,7465; u Mar=13,6542; u Apr=4,2855 i u Maju 0,6851 kwh/m2 stana, što ukupno iznosi 96,0166 kwh/m2 stana god.Ako ove količine pomnožite sa površinom stana i prodajnom cenom za kwh dobija se mesečni iznos obaveze za plaćanje grejanja.

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker