Gradska hronika

Tigar AD ostvario dobit od 92.8 miliona dinara, dugovanja manja za 17.8 miliona evra

Tigar AD, tačnije Nadzorni odbor ove kompanije,  usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa bilansima za statističke potrebe.  Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d., je na svojoj sednici održanoj 24. aprila, razmatrao i usvojio neoditovani Izveštaj o poslovanju za 2016.

 

Nakon usvojenih pojedinačnih rezultata Tigra a.d. Pirot i njegovih zavisnih društava, društvo je shodno zakonskoj obavezi uradilo i konsolidovane bilanse koji su i jedini uporedivi sa prethodnom godinom budući da je krajem trećeg kvartala 2015.godine došlo do statusne promene pripajanja tri proizvodne celine Tigru a.d.

Iskazan dobitak u 2016. od 92.8 miliona dinara

Na konsolidovanom nivou iskazan je poslovni dobitak (EBIT) u periodu januar-decembar 2016. u iznosu od 92,8 miliona dinara dok je u istom periodu prethodne godine iskazan poslovni dobitak od 19,9 miliona dinara. Poslovni dobitak pre amortizacije i rezervisanja (EBITDA) iznosi 255,9 miliona dinara dok je prethodne godine zabeležen poslovni dobitak pre amortizacije i rezervisanja u iznosu od 213,2 miliona dinara.

tigar ad

Generalni direktor Tigra a.d. Pirot, Branislav Čurić ističe:

„Konsolidovani poslovni prihodi su zabeležili rast u odnosu na prethodnu godinu za 6% zbog značajno promenjene strukture proizvodnog programa, pre svega u delu obuće u 2016.godini koja je pretežno bila namenjena izvoznom tržištu gde proizvodi imaju veću vrednost.

Pad prodaje Tehničke gume

Tržišni položaj Tehničke gume je ugrožen što se ogleda u padu prodaje od 9% u odnosu na prethodnu godinu i kao posledica nedostatka tržišta i nedovoljne uposlenosti proizvodnih kapaciteta koji su namenjeni praćenju velikih privrednih sistema.

 

Problemi velikih sistema u restruktuiranju uticali su na tržišni položaj Tehničke gume i smanjenje prodaje od 9% u odnosu na prethodnu godinu.

 Hemijski proizvodi povećali prihode za 21 posto

Kod Hemijskih proizvoda imamo povećanje prihoda od 21% u odnosu na 2015.godinu, što je rezultat plasmana lepila na inostrana tržišta“, navodi Branislav Čurić.

Zavisna društva ostvarila dobit od 85.6 miliona dinara

Potrebno je istaći da su zavisna društva: Poslovni servis d.o.o, Slobodna zona Pirot, Tigar Obezbeđenje d.o.o, Ugostiteljstvo d.o.o, Pi Kanal d.o.o., Inter Risk d.o.o i Tigra Trejd Banja Luka generisala dobit od 85,6 miliona dinara. U celoj grupi ostala su tri entiteta: Ti Car Trgovine d.o.o i Tigar Incon d.o.o, Tigar Partner d.o.o. koja su ostvarila negativne rezultate i pored aktivnosti koje su preduzimane tokom 2016.godine u cilju oporavka.

 Konverzijom duga smanjen dug za oko 17.8 miliona evra

Konverzija duga u kapital koju je sprovela Republika Srbija preko svojih fondova i privrednih društava gde Republika Srbija ima udeo u kapitalu i smanjenje duga iz UPPR-a za oko 17,8 miliona eura jedan je od najznačajnijih događaja koji je obeležio 2016.godinu. Ono što ostaje kao veliki balast su i dalje značajni dugovi iz prethodnog perioda koji su sada nešto manji od 40 miliona eura nakon sprovedene konverzije. Tigar je pokazao da može da posluje ali vraćanje tako velike obaveze je vrlo teško i to značajno utiče na likvidnost koja je narušena. Ključ za prevazilaženje problema likvidnosti društvo vidi u rastu prodaje, kao i kroz otpis dela duga ostalih poverilaca.

 

„Najvažnije je da kvalitet naših proizvoda zadovoljava i najzahtevnija tržišta Evrope i Kanade. Uspeli smo da uspostavimo saradnju sa novim kupcima koji su u 2016.godini bili zastupljeni sa manjom količinom gumene obuće, ali poslovnu saradnju sa njima nastavljamo i u 2017.godini“, ističe Čurić.

 

Vlada Republike Srbije je u aprilu 2017. donela Zaključak kojim se pokreće inicijativa za privatizaciju Tigra a.d. Pirot i njegovih zavisnih društava.

 

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker