All posts tagged "sekunde koje život znače"

  • Sekunde koje život znače

    Večeras je održana dodela sertifikata polaznicima, koji su uspešno položili teorijski i praktični deo obuke u pružanju prve pomoći u okviru projekta Udruženja građana “Leka”...