Zdravlje

Svetski dan zdravlja „Zdravlje za sve”

Svetska zdravstvena organizacija obeležava ove godine 75 godina rada na unapređenju javnog zdravlja.
Zbog toga se Svetski dan zdravlja obeležava sloganom „Zdravlje za sve”, u znak podsećanja na ono zbog čega je ova organizacija i osnovana – da radi na promociji i očuvanju zdravlja širom sveta, da se brine o onima čije je zdravlje posebno ugroženo, kako bi svi i svuda mogli da dostignu najviši nivo zdravlja i blagostanja.  bolnica pirot

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:
1) očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života; 2) sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti; 3) pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih; 4) informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.

Centar za prevenciju Doma Zdravlja Pirot u narednom periodu kroz različite škole i preventivne aktivnosti će nastojati da radi na kontinuiranom informisanju građana o zdravlju, unapređenju zdravlja i zdravstvene zaštite osetljivih grupa, sprovođenju edukativnih programa i kampanja za promociju zdravlja, kreativan rad sa mladima na zdravstvenoj prevenciji, reproduktivnom zdravlju, kao i na sprečavanju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Dodatni doprinos prevenciji i kreiranju zdravog društva će dati povećanje obuhvata vakcinacije dece i starijih sugrađana, kao i podsticanje na ranu dijagnostiku.

Centar za prevenciju Doma Zdravlja Pirot, Svetski dan zdravlja, 7. april,  obeležava izložbom, podelom stampanog materijala, direktnim razgovorom sa građanima i davanjem saveta o zdravom načinu života.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker