Gradska hronika

Svetski dan bez duvana – “Duvan, pretnja našoj životnoj sredini”

Svake godine, 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija  obeležava Svetski dan bez duvana, ističe zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalaže se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.  Svetski dan bez duvana 2022. godine obeležava se pod sloganom: “DUVAN – PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI”. Kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o štetnom uticaju duvana na životnu sredinu – od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada. Kampanja će takođe imati za cilj da razotkrije napore duvanske industrije da „ozeleni” svoju reputaciju i proizvode, tako što će se plasirati kao ekološki prihvatljivi.

Upotreba duvana je štetna u svakoj fazi. Od početka do kraja, životni ciklus duvana je u velikoj meri zagađujući i štetan proces. Zagađenje vazduha izazvano pušenjem je za nas nevidljivo, ali šteta se dešava u celom lancu snabdevanja i veoma je složena.

Širom sveta svake godine se uništi oko 3,5 miliona hektara zemlje da bi se uzgajao duvan. Uzgoj duvana takođe doprinosi krčenju šuma na 200 000 hektara godišnje i degradaciji zemljišta. Proizvodnja duvana iscrpljuje planetu vodom, fosilnim gorivom i metalnim resursima. Globalizacija lanca snabdevanja i prodaje duvana znači da se duvanska industrija u velikoj meri oslanja na vidove transporta koji zahtevaju velike resurse. 4,5 biliona opušaka ne odlaže se na odgovarajući način svake godine širom sveta, stvarajući 1,69 milijardi funti toksičnog otpada i ispuštajući hiljade hemikalija u vazduh, vodu i tlo.

Kampanja Svetske zdravstvene organizacije 2022 poziva vlade i kreatore politike da pojačaju zakonodavstvo, uključujući primenu i jačanje postojećih šema kako bi proizvođači postali odgovorni za ekološke i ekonomske troškove postupanja sa otpadnim proizvodima duvana.

SZO, takođe, preporučuje da zemlje u potpunosti zabrane reklamiranje, promociju i sponzorstvo duvana, uključujući oglašavanje programa društveno odgovornog poslovanja, u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana.  Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao ključnu polugu za postizanje svih ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su direktno povezani sa zdravljem.

Centar za prevenciju DZ Pirot obeležava ovaj dan podelom edukativnog materijala i prikazom izložbe u Pazarskoj ambulanti.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker