Lokalna samouprava

Svetlana Stefanović (BFPE): Borba protiv nasilja počinje na lokalu!

Danas je u Pirotu održan sastanak predstavnika lokalne samouprave, državnih institucija koje se, pored ostalog, bave pitanjem porodičnog nasilja, civilnog sektora i “Beogradskog fonda za političku izuzetnost – BFPE”. Sastanak je održan povodom učešća Lokalnog saveta za bezbednost grada Pirota u projektu “Borba protiv nasilja sistemski počinje na lokalu”. Pirot je i po ovom pitanju prepoznat kao primer dobre prakse.

Prema rečima Svetlane Stefanović, koordinatorke Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Pirot je u okviru pomenutog projekta odabran kao primer dobre prakse gde Lokalni savet za bezbednost dobro funkcioniše i realizuje niz aktivnosti koje se odnose i na sprečavanje nasilja u porodici.

svetlana stefanović bfpe

“Veoma je važno što se pokušava da se konkretnim merama smanji nasilje i informišu građani o tome šta raditi kada do nasilja dođe, ali i šta raditi da do nasilja ne dođe. Iz tog razloga mi smo tu da pomognemo u jačanju uloge lokalnih saveta za bezbednost koji su nastali na ideji komunikacije između različitih institucija koje se bave ovom temom i kako bi sve informacije pravovremeno došle i razmenile se između tih institucija. Ali, veoma je važno i uključivanje relevantnih drugih aktera kao što su organizacije civilnog društva, medija, istaknutih pojedinaca koji se bave ovim pitanjem. Cilj svega ovoga jeste smanjenje nasilja, ali i kako bi se nasilje prepoznalo i prijavljivalo. Izazov u svemu tome je često nasilje koje se prepoznaje i koje se vidi, a to je fizičko nasilje jer ima vidljivih posledica, ali postoje i oblici nasilja koji se ne prepoznaju, a samim tim se i ne prijavljuju. Tada žrtva dovodi sebe u poziciju da smatra da nasilja nije ni bilo, a zapravo postoje i te kako različiti vidovi nasilja koji su svakodnevno tu, primećujemo to, ali ih kao nasilje ne klasifikujemo”, navodi Stefanovićeva.

Zajedničkim delovanjem svih relevantnih aktera do ostvarenja cilja – smanjenja nasilja u porodici

Ona smatra da je zajedničko delovanje lokalnih samouprava i ostalih institucija od velike važnosti kako bi se porodično nasilje smanjilo i predupredilo.

“To je izuzetno važno zato što su lokalne institucije prepoznate u gradu i sugrađani i sugrađanke bi trebalo da ih prepoznaju kao nekog ko je otvoren, ko je tu zbog njih i da osećaju slobodu i sigurnost da tamo gde postoji problem da o problemu govore. To poverenje se, malo, u nekom trenutku izgubilo, a važno je da postoji. Pokazalo se od velike važnosti sprovođenje zakonodavnih mera i praćenje rezultata. Čak i nasilje u porodici kada se desi postoje jasni protokoli kako koja institucija deluje i kako se razmenjuju informacije. Ono što je zadatak za sve nas to je da sprečimo da do nasilja dođe i da, ako uočimo nasilje u svojoj okolini, nasilje prijavimo”-navodi Stefanovićeva.

Po njenim rečima, mnogi podaci pokazuju da su se javili novi oblici nasilja iz domena porodičnog nasilja, a to je nasilje dece prema roditeljima ili dece prema bakama i dekama.

Sa edukacijom početi još od vrtića

“Postoji dosta programa na internetu i televiziji koji promovišu nasilje, ono je prisutno, pa se smatra da je i normalno, a nije. Mi svi kao zajednica bi trebalo da započnemo edukaciju od malih nogu, počev od vrtića pa nadalje. Treba da učimo decu šta je nasilje, a šta nije, i šta radimo kada do nasilja dođe. Da nasilje ne proizvodimo, već da nađemo način da se ono adekvatnim reagovanjem smanji. To je , naravno dug proces, nije vazan samo za Srbiju, prisutan je globalo.  Recimo pandemija je pokazala da se nasilje negde povećalo zato što su ljudi bili upućeni jedne na druge i boravili u istom prostoru nužno. Ali svi moramo da damo doprinos da se protiv nasilja borimo”-potencira Stefanovićeva.

Jedan od načina da se postignu bolji rezultati po pitanju smanjenja nasilništva jeste zajedničko, udruženo delovanje, što je pokazao i današnji skup, smatra Svetlana Stefanović.

“Takav način rada sigurno dovodi do željenih rezultata. To su pokazali i lokalni saveti za bezbednost, mada moram da kažem da svuda ne funkcionišu kao u Pirotu, ili čak ne postoje. Tamo gde postoje, gde ima kontinuiteta razmene informacija na periodičnom nivou između institucija možete delovati preventivno. Znate šta su bezbednosni izazovi u vašoj lokalnoj zajednici i pravovremena informacija može vam značiti da u datom trenutku reagujete i sprovedete ono što vam zakon dozvoljava. Sa druge strane, svaka lokalna zajednica ima svoje izazove i svoje bezbednosne probleme i metod kako ih rešava. Mi se kao organizacija civilnog društva trudimo da podstičemo tu razmenu i da primeri dobre prakse gde postoje pomognu tamo gde ih nema, kako bi se zajednički borili, u ovom slučaju protiv nasilja, ali i bilo kog drugog problema. Mi zasnivamo našu saradnju upravo na razmeni informacija, otvorenih pitanja, gde sami nalazimo rešenje. Ovakvi skupovi su zato veoma dragoceni i često dolazimo do kvalitetnih rešenja”-priča Stefanovićeva, koja je inače programski koordinator BFPE.

Na kraju razgovora sa Svetlanom Stefanović, koordinatorkom Beogradskog fonda za političku izuzetnost, nametnulo se pitanje primene iskustva stranih zemalja, ekonomski razvijenijih od Srbije u rešavanju ovog problema.

“Mnoge stvari funkcionišu i kod nas sasvim dobro, ali mislim da iz svakog iskustva možemo nešto dobro da naučimo. Mislim da je uvek dobro gledati svoje okruženje i izvući najbolje što nam je potrebno. Neke stvari se ne mogu bukvalno kopirati i da budu iste za sve, ali se mogu prilagoditi oblasti i okruženju u kojem živimo. Ono što je najvažnije treba delovati sistemski, bez toga nema uspeha. Udruženim snagama, svi zajedno, više aktera koji govore iz svog ugla, i lakše dolazimo do rešenja kad sagledamo problem. Zato sistemsko uključivanje svih onih kojima je tema nasilje u fokusu znatno doprinosi da se bolje i brže borimo i smanjujemo nasilje”-zaključuje ona.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker