Lokalna samouprava

Sufinansiranje mera energetske efikasnosti – Za više različitih mera subvencije i do 65%

Ministarstvo rudarstva i energetike početkom septembra raspisalo je konkurs za zamenu stolarije  i drugih mera koje za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti. Građani će moći da konkurišu za subvencije koje će pokiriti i do 65 odsto vrednosti uloženih sredstava, a prijave će biti moguće tokom cele godine. Do sada je bila praksa da se odobrava do 50 odsto, dok ostalih 50 odsto, po pola, obezbeđuju lokalne samouprave i Ministarstvo. Od ove godine građani mogu da konkurišu za više mera.

Subvencije za povećanje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima biće dostupne građanima u 131 lokalnoj samoupravi. Energetski menadžer grada Pirota, Bojan Ivković, kaže da se ove nedelje svakodnevno vrše intenzivne konsultacije sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike  u cilju definisanja svih detalja koji se odnose na javi poziv za građane. Očekuje se da u toku iduće nedelje ove pripremne radnje budu završene i da lokalna samozprava raspipše javni poziv kako bi bi građani mogli da konkuriši o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Jedna od novina koje je Ministarstvo predvidelo je  da sada građani mogu da konkurišu za više mera a ne samo za pojedinačne. Za pojedinačnu meru, nivo subvencija će iznositi do 50 odsto, a ukoliko se građani prijave za više različitih mera – procenat će biti viši. Primera radi, za zamenu stolarije i izolaciju država pokriva polovinu troška a  ukoliko se uz to ugrade solarni paneli ili kolektori, subvencije će iznositi do 65 odsto.

Kako navodi Ministarstvo, ukupna vrednost opredeljenih bespovratnih sredstava za građane iznosi 1,79 milijardi dinara, od čega je 978,3 miliona dinara ili 55 odsto obezbedilo Ministarstvo, a 813,8 miliona dinara jedinice lokalne samouprave, odnosno 45 odsto.

Stolarija je samo jedna od opcija. Građani mogu da dobiju subvencije i za izolaciju krovova i zidova, ugradnju efikasnijih kotlova, solarnih kolektora, solarnih panela i toplotnih pumpi. Uredbom  o unapređenju energetske efikasnosti predviđeno je i subvencionisanje  za termičku izolaciju gde spada postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru; Subvencije za  zamenu zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata. Takođe je obuhvaćena ugradnja opreme za osenčenje prozora i zgrade.

Građani će uz subvencije države i lokalne samouprave moći da unaprede termotehnički sistem u zgradi putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim, Tu spade zamena kotlova, pumpi, termostatskih ventila, zređaja za merenje i slično.

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti odobravaće se  subvencije i za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i solarnih panela.

Za subvencije mogu da konkurišu svi građani, bez obzira na to da li žive u kućama ili stanovima uz uslov da je objekat  nastanjen. Podnosioci prijave treba da budu vlasnici objekta, a ukoliko nisu vlasnici, treba da dobiju pisanu saglasnost vlasnika. Spisak dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu biće objavljena na sajtu lokalne samouprave a građani ćee pomoć oko prikupljanja dokumentacije moći da dobiju i u Uslužnom centru.

Nakon predaje  dokumentacije  lokalnoj samoupravi, stručna komisija izlazi na  teren, vrši procenu i objavljuje rang listu na osnovu bodovanja  kako bi se počelo sa finansiranjem odobrenih radova. Prijave za ove subvencije će biti moguće tokom cele godine što  je novina u odnosu na prethodne godine.

 

 

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker