Lokalna samouprava

Subvencije za unapređenje ženskog preduzetništva

U toku je javni poziv  koji je grad Pirot objavio za dodelu subvencija za žensko preduzetništvo koje mogu koristiti sve žene koje su osnivači odnosno vlasnici privrednih društva kao i žene koje su osnivači preduzetničkih radnji. Predviđene su sve namene za koju se žene preduzetnice mogu javiti: nabavka mašine, opreme, izgradnja ili rekonstrukcija poslovnog prostora, pokriće izdataka u vezi sa standardizacijom poslovanja i proizvoda, nabavka repromaterijala i slično. Konkurs je otvoren do 20. jula a maksimalni iznos bespovratnih sredstva je do 250.000 dinara po korisniku.

Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj podseća da je ostavljena mogućnost i za druge namene koje nisu predviđene, a koje će se svakako odobriti i uzeti u obzir u cilju unapređenja i razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada.  Od aplikanata se traži da imaju najmanje jednog zaposlenog, da uredno izmiruju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, kao i da nisu poslovali sa gubitkom u 2022. godini.   Takođe, uslov je da je delatanost registrovana pre 01.06.2022. godine i da nije u okviru trgovine ili primarne poljoprivredne proizvodnje.

Iz budžeta grada je za ovu meru izdvojeno 2.500.000,00 miliona dinara. Reč je o bespovratnim sredstvima  koja se odobravaju na osnovu predračuna ili predugovora u maksimalnom iznosu do 250.000 dinara po korisniku.

Subvencije za žensko preduzetništvo je nova mera koja je uvedena ove godine. Iako je konkurs u toku, evidentna je zainteresovanost potencijalnih korisnica za ovu vrstu pomoći, kažu u KLERU.  Konkurs je otvoren do 20. jula, a dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Pirota, kontakt osobe Nenad Petrović i Ivana Đorđević tel. 551-231.

Potrebna dokumentacija se može preuzeti i putem sledećeg lnka:

https://pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/6792-subvencije-za-zensko-preduzetnistvo-2

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker