Gradska hronika

Stvaranje uslova za grejanje na biomasu dodatna sigurnost u radu pirotske Toplane

Svetska ekonomska kriza i kriza na tržištu energenata pokazala je na najbolji način koliko je bio opravdan prelazak pirotske Toplane sa mazuta na komprimovani prirodni tečni gas. Grejna sezona u Pirotu odvija se normalno, kao energent koristi se jeftije i ekološki prihvatljivo gorivo, a mazut je obezbeđen kao rezerva, ako zatreba. U saradnji sa gradom Toplana je počela pripreme za realizaciju projekta koji bi omogućio upotrebu biomase kao još jednog energenta.

Direktor pirotske Toplane, Bratislav Ćirić, kaže da je dobro kada postoji mogućnost izbora, to pokazuje i aktuelna grejna sezona, a u skladu sa odlukom Skupštine grada Toplana je počela sa aktivnostima na projektu upotrebe biomase kao goriva.

“Radili smo dugo na izradi predloga projekta, konsultatnti su nam stručnjaci Ministarstva za upravljenje javnim ulaganjima i taj predlog projekta već ima svoju finalnu verziju, ostalo je da se koriguju ekonomske računice, koje će troškove imati Toplana, i mislim da će se vrlo brzo taj predlog projekta naći na stolu Komisije za javno-privatno partnerstvo. Posle toga već sve ide svojim tokom, najpre komisije, priprema tenderske dokumentacije i slično. Reč je o jako zahtevnom i skupom projektu i ne postoji drugi način da se realizuje sem putem javno-privatnog partnerstva. Kada se taj projekat realizuje Toplana će imati tri energenta na raspolaganju, to je odlična stvar, i malo koja toplana u Srbiji ima takve uslove” – kaže Ćirić.

Ukoliko sve ide prema planskoj dinamici grejna sezona 2024/25. mogla bi da se realizuje novim energentom – biomasom, dodao je Ćirić. Takođe, on je istakao da je zahvaljujući velikim ulaganjima u obnovu celokupnog sistema učinjen izuzetna napredak u cilju očuvanja životne sredine. Da bi se nastavlo u tom pravcu Toplana je sprema da pruži najpovoljnije uslove za priključak individualnih domaćinstva na sistem daljinskog grejanja, kako bi se smanjio i broj individualnih ložišta.

“Doneli smo odluku, koju smo predstavili Nadzornom odboru i Gradskom veću, da svi koji žele da se priključe na Toplanu budu oslobođeni svih taksi. Apsolutno, nema nikakvih smetnji da se neko priključi na Toplanu i nema nikakvih izdataka tamo gde, naravno, imamo mrežu i uslove. Mislim da će se povećati broj priključaka, mi smo za to spremni i širimo svoje kapacitete i mislim da je to pravi put kojim treba ići pri rešavanju tih ekoloških problema u gradu” – izjavio je Ćirić.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker