Gradska hronika

Stručni radnici Centra za socijalni rad prate porodicu Dinčić koja je nedavno dobila adekvatan smeštaj

Porodica Dinčić, koja je bila u žiži javnosti prethodne 2023. godine, u 2024. godini dobila je, uz zajedničke napore lokalne samouprave, Centra za socijalni rad Pirot, institucija i  pojedinaca, zadovoljavajući stambeni prostor, što govori o adekvatnoj brizi i odgovornosti Centra za socijalni rad prema pojedincu i porodici u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. U Centru za socijalni rad kažu da ovim činom rad sa porodicom Dinčić nije završen i da stručni radnici prate porodicu i pružaju adekvatnu podršku.

Stručni radnici prate porodicu kroz rad na ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, kao što su novčana socijalna pomoć, jednokratna novčana pomoć i drugi vidovi materijalnog obezbeđenja, ali i kroz rad na proceni i planiranju zajedničkih aktivnosti za jačanje roditeljskih kapaciteta i praćenje porodice radi pružanja adekvatnog roditeljskog staranja i zaštite od eventualnog zanemarivanja i zlostavljanja.

I pored Projekata civilnog i javnog sektora, koji su imali za cilj poboljšanje stambenih prilika materijalno ugroženih porodica na teritoriji grada Pirota, postoji izvestan broj porodica koje nisu u mogućnosti da samostalno obezbede zadovoljavanje stambenih potreba – neke porodice nemaju regulisan imovinsko-pravni status nekretnine u kojoj stanuju, neki su se bespravno uselili u određene objekte i drugo, kojima se pruža podrška kako kroz koordinaciju i rad sa nadležnim službama lokalne samouprave, tako i kroz pružanje jednokratnih novčanih pomoći za rešavanje trenutnih potreba korisnika kao i obezbeđivanje pomoći u vidu plaćanja stanarine.

Centar za socijalni rad kontinuiarano, kroz rad na terenu i neposredan kontakt sa korisnicima, prati i pruža savetodavnu i materijalnu podršku svim korisnicima i porodicama kojima je neophodna pomoć za prevazilaženje kriznih situacija, a prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i Odluci o socijalnoj zaštiti grada Pirota.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de