Lokalna samouprava

Strategija razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka orjentir za dalji razvoj

Većnici grada Pirota razmatrali su Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka. Reč je o Strategiji koja je deo projekta, za koji su zajednički lokalne samouprave u Pirotskom okrugu aplicirale kod Programa EU PRO Plus, za koji je dobijena mentorska i tehnička podrška za izradu ovog dokumenta rekla je, Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota.

Ovaj dokument je svojevrsna novina, jer će biti izrađen u skladu sa pravilima Evropske unije. Koncept teritorijalne integrisanosti je novina za Srbiju i naše područje, mada je ovaj pojam u Evropi i svetu jako popularan, jer sagledava pravce razvoja jedne teritorije.

“Srećna sam što su i druge opštine Pirotskog okruga prepoznale značaj zajedničkog nastupa u izradi ovog dokumenta, jer će, pre svega, nama biti orjentir i pravac za dalji razvoj u mnogim segmentima. Pored toga, to je jedan instrument da prema donatorima apliciramo sa većim projektima koji imaju širi obuhvat u smislu teritorije, a i u smislu opšteg značaja za razvoj celog regiona. Ono što nas čeka u narednom periodu je izrada tog dokumenta koji će imati dva dela. Pre svega, teritorijalno prostorni obuhvat će biti posao planera i urbanista da sa svoje strane odrede koji je taj urbani deo kojim ćemo se baviti, a u drugom delu ćemo se orjentisati na analizu svih ostalih segmenata, to jest potencijala i mogućnosti razvoja svake opštine ponaosob”- rekla je, pored ostalog, Đošićeva.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker