Lokalna samouprava

Štab za vanredne situacije Grada Pirota: Izveštaji o ispitivanju kvaliteta vazduha i vode u Pirotu i selima u okolini akcidenta!

U cilju blagovremenog i tačnog informisanja građana, Štab za vanredne situacije Grada Pirota izdaje sledeće saopštenje o kvalitetu vazduha i vode:

IZVEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA (od ponedeljka 26.12. do srede, 28.12. u 07. sati)

Prema merenjima Agencije za zaštitu životne sredine satne koncentracije amonijaka NH3, od ponedeljka 26.12. su se kretale od 7 µg/m3 do 17 µg/m3, a jučerašnja dnevna vrednost bila je 9 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 07 sati koncentracija amonijaka je 7 µg/m3. Maksimalna dozvoljena koncentracija amonijaka za tri sata je 200 µg/m3, a dnevna granična vrednost je 100 µg/m3.

Panorama Pirota
Panorama Pirota

Prema podacima sa mobilne stanice u Pirotu od 26.12.2022. godine u 21 sat do 28.12.2022. godine u 07 sati, nije bilo prekoračenja satnih (350 µg/m3) ni dnevnih (125 µg/m3) graničnih vrednosti sumpordioksida SO2. Satne koncentracije sumpordioksida SO2 kretale su se od 3 µg/m3 do 93µg/m3.

Satne i dnevne koncentracije sumpordioksida SO2 , u periodu 25.12.2022. godine u 00 sati do 28.12.2022. godine u 07 sati, nisu prekoračile granične vrednosti.

IZVEŠTAJ O KVALITETU VODE (hemijske analize uzoraka vode od 27. 12. u poslepodnevnim satima)

Dana 27.12.2022.god. u poslepodnevnim časovima, ekipa Zavoda za javno zdravlje Pirot zajedno sa ekipom Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović – Batut izašla je na teren i uzorkovala vodu na uporedna ispitivanja:

Rezultati hemijske analize voda iz seoskog vodovoda Staničenje pokazuju da su svi uzeti uzorci hemijski ispravni na ispitivane parametre (amonijak, nitriti, nitrati i pH vrednost vode).

Rezultati hemijske analize voda iz bunara u selu Staničenje pokazuju da su sva tri uzorka ispravna, hemijski parametri su u granicama propisanim Pravilnikom.

Rezultati hemijske analize reke Nišave kod sela Staničenja pokazuju da je reka Nišava druge klase sa dobrim ekološkim statusom (vrednosti amonijum jona su 0,20mgN/l ). Podsećanja radi vrednost amonijum jona kao N u prepodnevnim časovima, 27.12. 2022. na ovoj lokaciji bila je 0,14mgN/l.

Rezultati hemijske analize reke Nišave kod Bele Palanke pokazuju da je reka Nišava takođe druge klase sa dobrim ekološkim statusom (vrednosti amonijum jona su 0,12mgN/l). Vrednost amonijum jona kao N u prepodnevnim časovima, 27.12. 2022. na ovoj lokaciji bila je 0,21mgN/l.

Građani Pirota se u svakom trenutku mogu informisati o stanju i kvalitetu vazduha putem linka http://pirot.kosava.net/ .

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker