Obrazovanje

Srednjoškolci Srednje stručne škole uspešno savladali obuke za office masažu i bariste

Srednja stručna škola u Pirota je imala priliku da učestvuje u besplatnoj obuci za zanate koju organizuje Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate”. U obuku su bili uključeni i manji broj muškaraca iz ranjivih grupa, koji su bili motivisani i spremni da se neposredno bave odgovarajućom strukom.

Srednja stručna škola iz Pirota obrazuje učenike/ce za zanimanja frizer/pedikir/manikir, i na predlog organizacije UG „Ternipe“ iz Pirota, određenom broju učenica/ka je omogućeno prisustvo praktičnoj obuci koja se održala u hotelu „HEBA“ na Divčibarama, u periodu od 27. do 29. aprila 2023. godine. Obuka za office masažu je trajala dva dana, dok je obuka za bariste podrazumevala takodje  dva dana kako teorijsku tako i  praktičnu obuku.

Ove obuke su bile veoma važne za naše učenike, jer su im omogućile da steknu nove veštine i znanja u oblastima koje su tražene na tržištu rada.Učenici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima i tehnikama u ovoj oblasti, kao i da se praktično upoznaju sa opremom i materijalima koji se koriste u radu. Kroz interaktivni rad i rad sa iskusnim trenerima, učenici su stekli značajno iskustvo u ovim oblastima i postali spremni da se suoče sa izazovima koji ih čekaju u karijeri.Učenici su bili veoma zadovoljni obukama i istakli su da su im one mnogo značile. Oni su istakli da su im obuke pružile priliku da se usavrše u oblastima koje su ih interesovale i da se pripreme za buduću karijeru. Takođe, naglasili su da su im obuke omogućile da se upoznaju sa ljudima iz različitih sredina i da steknu nove prijatelje.

Cilj besplatne obuke je podrška inkluziji, ekonomskom osnaživanju i samozapošljavanju pre svega žena a potom i muškaraca iz osetljivih, teže zapošljivih grupa stanovništva. Srednja stručna škola zahvaljuje Udruzenju Gradjana Ternipe i Udruženju poslovnih zena Srbije na ukazanoj prilici da učestvuju njihovi ucenici na obuci. UPŽ je u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ realizovala višegodišnji projekt “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate”, koji je deo Programa “Migracije za razvoj” i istovremeno, deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker