Lokalna samouprava

Sportski centar Pirot konkurisao za program prekogranične saradnje sa idejom razvoja celogodišnjeg i kreativnog turizma

Na Prvi poziv za prikupljanje koncepata projekata u okviru Integrisane teritorijalne strategije (Interreg VI-A ) IPA Programa Bugarska-Srbija 2021-2027 Sportski centar Pirot konkurisao je projektnom idejom “Celogodišnji i kreativni turizam kao perspektiva integrisanog razvoja prekograničnog regiona”, zajedno sa 2 partnera iz Bugarske i jednim iz Srbije. Projektne ideje bi trebalo da doprinesu jačanju regionalne konkurentnosti, uključujući i oblast turizma.

Projektna ideja sa kojom je konkurisao Sportski centar Pirot se bavi temom celogodišnjeg i kreativnog turizma i podrazumeva moderan, dinamičan, inkluzivan, ekološki, zeleni i kreativan pristup razvoju turizma koji podrazumeva lični doživljaj autentičnog identiteta turističke destinacije, u kome je posetilac aktivni učesnik i kreator sopstvenog turističkog iskustva.

Projekat se realizuje u više sektora i povezuje sportsko rekreativni turizam, kulturu, ekologiju i bogatstvo tradicije prekograničnog regiona. Pored ostalog podrazumeva popularizaciju pirotskog ćilima i starih zanata Vršeca kroz niz aktivnosti i radionica, događaja… U Vršecu u Bugarskoj renovirala bi se Umetnička galerija.

Za Sportski centar Pirot u okviru projekta realizovala bi se: instalacija ledenog parka – pirotski Snežni zimski park sa kružnim ledenim stazama koje će biti povezane sa postojećim klizalištem u jedinstven, atraktivan turistički sadržaj zimsku bajku, instalacija turističkog eko transporta, javnog prevoza biciklima PI bike sa 4 stanice i biciklima na iznajmljivanje što promoviše i concept urbane mobilnosti, ekologije i socijalne jednakosti, obeležavanje biciklističkih traka, instalaciju mobilnog izložbenog kontejnera sa multimedijalnim uređajima za modernu promociju turističke ponude, izložbu fotografija i još niz aktivnosti.

Poziv se nalazi u fazi ocenjivanja pristiglih projektnih ideja, a odobreni koncepti biće pozvani da dostave potpuni predlog projekta.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker