Lokalna samouprava

SOLARNO POSTROJENJE KOD PONORA: Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije solarnog postrojenja od 24. aprila do 8. maja

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije budućeg solarnog postrojenja kod sela Ponor, na lokaciji “Ravnište 1” zakazan je za period od 24. aprila do 8. maja, saopštavaju iz Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove Gradske uprave Pirot.

Photo – Pexels/Kelly

Za vreme trajanja ranog javnog uvida sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dobiti informacije o opštim ciljevima i svrsi izrade Plana i mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine.

Rani javni uvid Plana detaljne regulacije za Solarno postrojenje na lokalitetu „Ravnište 1“ u selu Ponor, obaviće se u prostorijama Gradske uprave Pirot – u zgradi Doma kulture na drugom spratu u Odeljenju za urbanizam, stambeno – komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove i u prostorijama obrađivača JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot i biće postavljen na internet stranicama
Grada Pirota www.pirot.rs i obrađivača www.jpplanpirot.rs . Primedbe i sugestije u toku ranog javnog uvida Plana detaljne regulacije za Solarno postrojenje na lokalitetu „Ravnište 1“ na katastarskim parcelama br.2843, 2844, 2845 KO Ponor u selu Ponor, mogu se dostaviti u pisanom obliku i predati u zgradi Gradske uprave Pirot, Odeljenju za urbanizam, stambeno – komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove Gradske uprave Pirot. Izjavljene primedbe i sugestije biće razmatrane u postupku izrade Plana. Obaveštavamo zainteresovane organe/organizacije i javnost da mogu dostaviti mišljenje o potrebi izrade Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za Solarno postrojenje na lokalitetu „Ravnište 1“ na katastarskim parcelama br.2843, 2844, 2845 KO Ponor, na životnu sredinu nadležnom organu za zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske Gradske uprave Pirot, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje se dostavlja u pisanom obliku i predati u zgradi Gradske uprave Pirot, Odeljenju za urbanizam, stambeno – komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove Gradske uprave Pirot.

Ovaj sadržaj deo je projekta “Štedi, jer vredi” koji se realizuje uz podršku Gradske uprave Pirot, u okviru programa sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog značaja.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker