Smeštajni kapaciteti na Staroj planini “rasprodati” sve do marta