Gradska hronika

Slobodnom zonom upravlja se po najvišim standardima

Proveravački tim JUQS-a u sastavu: Dušica Stanković, vođa proveravačkog tima i Dragan Krstić, član provaravačkog tima, 15. novembra 2017. godine obavio je drugu nadzornu proveru integrisanih menadžmeta sistema u privrednom društvu za upravljanje Slobodnom zonom Pirot, sa ciljem utvrđivanja ostvarenja kontinualne usklađenosti uspostavljenog integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima standarda, zakonskim i drugim zahtevima.

Provereno je i da li su primenjena sva pravila sertifikacije propisana poslednjim izdanjem dokumenta Opšta pravila JUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta.

Tokom provere, proveravački tim nije uočio nijednu neusaglašenost u odnosu na zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008 – Sistem menadžmenta kvalitetom, SRPS ISO 14001:2005  – Sistem upravljanja zaštitom šivotne sredine i  SRPS OHSAS 18001:2008 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

 

 

 

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker