Lokalna samouprava

Slobodne zone u četvrtoj industrijskoj revoluciji

Na XXIV Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope“, održanoj na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 21. juna 2019. godine učestvovalo je preko 100 naučnika iz zemlje i inostranstva.

Tom prilikom prezentovan je naučni rad dr Dragana Kostića i Aleksandra Simonovića „Slobodne zone u četvrtoj industrijskoj revoluciji“, kojim se ukazuje na promene i transformacije do kojih će četvrta industrijska revolucija dovesti kao i načinima prilagođavanja slobodnih zona u skladu sa zahtevima koje ona donosi.

Tematska područja Konferencije bila su: teorijsko-metodološki problemi regionalnog razvoja, strategijske osnove politike regionalnog razvoja, aktuelni demografski procesi i ostala pitanja regionalnog razvoja i demografskih tokova.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker