Gradska hronika

Slobodna zona Pirot u korak sa najnovijim verzijama standarda poslovanja

Na završnom sastanku održanom 11. septembra 2018. godine u Slobodnoj zoni Pirot, proveravački tim iz JUQS-a je konstatovao da je uspešno urađena resertifikacijiona i tranziciona provera integrisanog sistema menadžmenta.

Prilikom provere svih organizacionih delova, nije zabeležena nijedna neusaglašenost.

Slobodna zona Pirot nastavlja sa primenom najnovijih verzija standarda u pogledu kvaliteta pružanja usluga, brige o životnoj sredini, zdravalja svojih zaposlenih i bezbednosti na radu.

Resertifikovani su standardi: SRPS ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom, SRPS ISO 14001:2015 – Sistemmenadžmenta životnom sredinom i SRPS OHSAS 18001:2008 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker