Lokalna samouprava

Sednica Skupštine grada Pirota zakazana za 3. april

Redovna sednica Skupštine grada Pirota zakazana je za sredu 3. april sa početkom u 10 sati. Pred odbornicima Skupštine grada  biće 19 tačaka dnevnog reda. Najpre će biti doneta Odluka o prestanku mandata odbornika zbog preuzimanja posla, odnosno funkcije koje su u skladu sa Zakonom nespojive sa funkcijom odbornika kao i ostavke odbornika i donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pirota.

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine grada odbornici će razmatrati Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2024. i kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2024. godinu.  Na dnevnom redu je  i Odluka o vršenju eksterne revizije  završnog računa budžeta grada Pirota za 2023. godinu. Odbornici će još odlučivati o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad i Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period 2023. – 2027. sa akcionim planom.

Na dnevnom redu je i Odluka o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Pirota za period 2024. – 2029, Odluka o izmeni odluke o javnim parkiralištima, usvajanje Programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za naredne dve godine, održavanje nekategorisanih i atarskih puteva na teritoriji grada Pirota, plan detaljne regulacije “Manastir Sukovo”.

Odbornici će još razmatrati programe rada  za 2024. godinu ustanova čiji je osnivač grad Pirot kao i finansijski izveštaj ustanova za prehodnu godinu, izveštaj o sprovođenju Srednjoročnog plana grada Pirota za period 2023- 2025  i donošenje Srednjoročnog plana grada Pirota za period 2024 – 2026.

Pred odbornicima je i donošenje Rešenja o  obrazovanju radne grupe za izradu Poslovnika Skupštine grada Pirota.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker