Lokalna samouprava

Saradnja sa Grcima

UO Privredna komora Pirot i Slobodna zona Pirot potpisale su sa Srpsko–grčkom privrednom komorom Memorandume o razumevanju i saradnji 9. novembra 2018. na Prvom grčko-srpskom turističkom forumu u Solunu.

Memorandumima je utvrđena saradnja između poslovnih subjekata u promociji trgovine, industrije i ekonomskih odnosa, uspostavljanju okvira za saradnju koji će doprineti održavanju i društvenom razvoju slobodnih i posebnih ekonomskih zona, zastupanja interesa poslovnih zajednica, razmene i širenja tržišnih podataka između Grčke i Srbije, prvenstveno Pirotskog okruga.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker