Gradska hronika

SAOPŠTENJE – Zajednica advokata Pirot

Zajednica advokata Pirot smatra da je potrebno da se obrati građanima Pirota kako bi ukazala na nekoliko stvari, koje u poslednje vreme uzimaju maha, a mogu dovesti do povrede prava građana i drugih štetnih posledica. Naime, primetan je povećan broj građana koji se javlja u advokatske kancelarije na teritoriji Grada Pirota, usled loših iskustava sa advokatima i udruženjima van Pirota, kao i sa raznoraznim agencijama, kojima su potpisivana punomoćja za zastupanje u postupcima koji služe za ostvarivanje prava.

Po pravilu radi se o tzv. masovnim sporovima (tužbe protiv banaka, sporovi vezani za prolaz  gasovoda ili za preduzeća u društvenoj svojini i sl.), s tim da ni druge vrste postupaka i usluga nisu isključene (sačinjavanje ugovora, uknjižbe itd). Punomoćja su najčešće potpisivana na mestima koja su za tako nešto potpuno neadekvatna (benzinske pumpe, kafići, kafane), bez
direktnog kontakta sa licem koje se angažuje za zastupanje, bez pažljivog čitanja teksta punomoćja ili ugovora o zastupanju, uz veliki broj okolnosti koje građanima ostaju nerazjašnjene. Građani, pritom, ne znaju ime advokata ili lica koje su angažovali za zastupanje, ne znaju za koje su sve radnje ovlastili to lice, niti nakon angažovanja uspevaju da dobiju informaciju o tome šta se dešava sa njihovim predmetom. U prave advokatske kancelarije na teritoriji Grada Pirota građani dolaze po pomoć tek kada bude prekasno, kada sporove izgube, i dobiju opomene za plaćanje sudskih troškova, a ne uspeju da telefonom, ili na drugi način, dobiju angažovano lice.

Predočavamo građanima da je pružanje pravne pomoći u nadležnosti advokature, kao profesije od javnog značaja, te da je za odnos advokata i klijenta ključan neposredan kontakt i poverenje, kako pre angažovanja konkretnog advokata, tako i nakon potpisivanja punomoćja. Advokata treba angažovati po preporuci, a ne na osnovu oglasa na banderi, u raznim opskurnim radio emisijama ili, kako je to nedavno primećeno, na osnovu oglasa ostavljenog ispod brisača automobila (napominjemo da ovakvo oglašavanje nije dozvoljeno, jer advokatura kao profesija podleže zabrani reklamiranja). Punomoćja advokatu se potpisuju, po pravilu, u advokatskoj kancelariji, a ne na benzinskim pumpama ili ugostiteljskim objektima. Potpisivanju punomoćja prethodi razgovor sa advokatom u kome se građaninu razjašnjavaju sve nedoumice. Advokat nakon angažovanja ostaje dostupan svom klijentu za sve nejasnoće i probleme u vezi konkretnog predmeta.

Osim toga, advokat je lice koje je završilo pravni fakultet, ima višegodišnje iskustvo u oblasti zaštite prava građana, položilo je pravosudni i advokatski ispit, registrovano je za pružanje pravne pomoći i jedino je kvalifikovano da takvu pomoć pruži. Angažovanje lica koja nisu advokati za pružanje pravne pomoći, ili angažovanje advokata preko posrednika, pri čemu zastupanom licu ostaju nepoznati ne samo lični i profesionalni kvaliteti advokata kome potpisuje
punomoćja (o ovome se može dovoljno zaključiti iz samog načina prikupljanja klijenata i mesta na kojima se to čini), već i njegovi lični podaci poput imena i prezimena, adrese kancelarije i broja telefona, zakonom je zabranjeno, i nosi sa sobom brojne rizike.

Stoga molimo građane da u slučaju da smatraju da su njihova prava ugrožena, dobro razmisle o tome kom advokatu će pokloniti svoje poverenje, jer olako pristupanje jednoj takvoj odluci može imati štetne posledice po njih same.

Zajednica advokata Pirot

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker