Gradska hronika

Saopštenje EPS-a nakon pisma gradonačelnika Pirota Vladana Vasića

Povodom informacija u medijima i pisma gradonačelnika Pirota, obaveštavamo javnost sledeće: Hidroelektrana “Pirot“ je akumulaciona elektrana derivacionog tipa. „Elektroprivreda Srbije“ je izgradila i hidroelektranu i branu sa akumulacionim jezerom „Zavoj“ radi proizvodnje električne energije. Dodatno je izgrađen kompenzacioni bazen 2 u funkciji kupališta, kako bi građani Pirota imali adekvatno kupalište. Zaključno sa 2018. godinom HE „Pirot“ zaključivala je sa Gradom Pirotom Ugovor o organizovanju kupanja građana na izgrađenom kupalištu. Od 2019. godine pa do danas Gradska uprava Grada Pirota nije poslala zahteve za zaključenje ugovora o organizovanju kupanja na izgrađenom kupalištu. Zaključenim ugovorima do 2018. godine Gradska uprava Grada Pirota preuzimala je obavezu kompletnog organizovanja rada kupališta, a HE „Pirot“ je obezbeđivala vodu za kupalište. Od 2019. godine grad Pirot ne izvršava obaveze održavanja kupališta koje je sada u lošem stanju i samo zbog toga ne radi kupalište namenjeno građanima Pirota. O svemu ovome obaveštena je Gradska uprava Pirota.


Takođe, napominjemo da HE „Pirot“ ispunjava sve obaveze po pitanju bezbednosti građana i ekologije. Nije tačno da HE „Pirot“ ispušta vodu mimo zakona. Inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadzirala je krajem aprila rad HE „Pirot“ i utvrđeno je da HE „Pirot“ radi u skladu sa zakonom. Inspekcijski nadzor je utvrdio i da HE „Pirot“ poseduje važeću vodnu dozvolu kojom su utvrđeni način, uslovi i obim korišćenja voda iz akumulacije, režim rada brane i akumulacije „Zavoj“ sa pratećim objektima i način ispuštanja vode u reku Nišavu.
HE „Pirot“ svoj rad prilagođava vodostajima na reci Nišavi i paušalna je izjava da je vodostaj Nišave sada visok. Ukazujemo da HE „Pirot“ organizuje rad u skladu sa vodnom dozvolom i svim propisima, a posebno nije tačno da je HE „Pirot“ svojim radom uticala ne nedavne nemile događaje na Nišavi.

Sektor za odnose s javnošću JP EPS

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker