S.A.R.S. u Pirotu nastupa 6. jula u okviru Pirotskog kulturnog leta